ODRŽANA REDOVNA GODIŠNJA SJEDNICA  SKUPŠTINE LOVAČKOG SAVEZA CRNE GORE

Redovna godišnja sjednica Skupštine Lovačkog saveza Crne Gore održana je u Podgorici, u velikoj sali  Privredne komore Crne Gore, 27 decembra 2023. godine.

Na dnevnom redu sjednice bili su Izvještaj o radu između dvije sjednice Skupštine koji je podnio predsjednik Lovačkog saveza Crne Gore Nikola Marković i Izvještaj Nadzornog odbora u pogledu finansijskog poslovanja za 2022 godinu. Osim toga razmatrano je stanje u lovstvu, prezentovane planirane aktivnosti za naredni period, a na sjednici su se našla i druga pitanja od značaja za rad Lovačkog saveza Crne Gore i njegovih članica.

Izvještajem o radu između dvije sjednice Skupštine predstavnici članica, lovačkih udruženja i javnih preduzeća za uzgoj, zaštitu i lov divljači upoznati su sa radom svih organa Lovačkog saveza Crne Gore i svim vidovima pomoći koje je Savez pružio članicama u cilju uzgoja, zaštite i izgradnje infrastrukturnih objekata i pomoći u donošenju planske i izvještajne dokumentacije. Zatim radu Saveza u cilju lovnog obrazovanja, organizacije stručnih i naučnih skupova, radu na međunarodnim projektima, saradnji sa Upravom za šume u cilju zajedničke kontrole lovišta i lovišta posebne namjene i drugom radu organa i stručne službe Saveza u izvještajnom periodu.

Na sjednici je istaknuto da su korisnici lovišta u izvještajnom periodu uspješno radili  na ostvarenju planiranih mjera uzgoja i zaštite koje su bile su  usmjerene na razvoju divljači i lovstva u Crnoj Gori, te da je rezultat dugogodišnjeg rada u lovstvu Crne Gore porast brojnosti svih uzgojnih populacija: srne, divokoze, medvjeda, divlje svinje, zeca i jarebice kamenjarke. Korisnici lovišta su takođe uspješno uređivali lovišta gradeći lovne objekte u skladu sa planskom dokumentacijom.

Istaknut je i ove godine veliki doprinos lovaca u međunarodnim projekatima „Podrška  kontroli i suzbijanju bjesnila i klasične svinjske kuge u Crnoj Gori“ i „Spremnost zemalja Balkana u slučaju pojave Afričke kuge svinja“. Ovi projekti, kako je rečeno, od velikog su značaja za zdravlje ljudi i lovstvo. Oni se pod okriljem Evropske Unije realizuju u našoj zemlji i zemljama regiona već više godina a crnogorski lovci uspješno, iz godine u godinu, obavljaju povjerene im obaveze.  

Sve aktivnosti ocjenjene su dobrim i Izvještaji su jednoglasno usvojeni.

I u narednom periodu Lovački savez Crne Gore zajedno sa svojim članicama planira da, kao i do sada, radi na održivom razvoju divljači i prirode u skladu sa Zakonom o divljači i lovstvu i planskim dokumentima donešenim za ovu značajnu oblast.