Crnogorski planinski gonič

Lov kao djelatnost, vezuje se uz čovjeka od najranijih vremena. Na područjima Crne Gore, gdje je priroda bila tako izdašna i darovala je preljepim pejsažima, raznovrsnošću i brojnošću divljači, nalazimo na brojnim lokalitetima svjedočanstva o prisustvu čovjeka, njegovog bavljenja lovom, kao i pomagala koje je upotrebljavao u lovu. Postoje i zapisi putopisaca, dokumenti, crteži, slike, umjetnička i književna djela, novinski članci i drugo o lovu na prostorima Crne Gore u prošlosti.

Lov, u raznim periodima razvoja društva u Crnoj Gori, poprimao je različite uloge, i postepeno evoluirao u lovstvo, plansku i složenu djelatnost, zasnovanu na naučnim dostignućima, sa ciljem očuvanja prirode i divljači.

Početak organizovanog lova u Crnoj Gori veže se za period sa kraja XIX i početka XX vijeka, a nakon priznavanja Crne Gore kao suverene države 1878. godine. Pored niza naredbi i raspisa, ova djelatnost će biti pomenuta i u Opštem imovinskom zakoniku (1888. g.) i Krivičnom zakoniku (1906. g.), da bi detaljno bila regulisana Zakonom o lovu u Kraljevini Crnoj Gori, koji je Crnogorska narodna skupština usvojila na svojoj VIII redovnoj sjednici održanoj 10. decembra 1910. godine. Ovaj Zakon, definišući da pravo lova pripada Državi, određuje zaštitu divljači, uvodi dozvole za lov, utvrđuje vrijeme lova zakonom određene divljači, kaznene odredbe, udarajući time vrlo čvrst temelj crnogorskog lovnog zakonodavstva. Međutim burni događaji u drugoj deceniji XX vijeka bitno su uticali na sve oblasti života u Crnoj Gori pa tako i na lov. Zato su i pored duge tradicije, mnogo ranije uočene potrebe, nešto kasnije preduzete aktivnosti na donošenju propisa i formiranju Lovačkih društava i njihovog Saveza. Prvo Lovačko društvo osniva se na Cetinju 1925-e godine, a 5. decembra 1931 godine, takođe na Cetinju, osniva se nacionalna asocijacija lovaca, Lovački savez Crne Gore.

Dakle, prirodne karakteristike Crne Gore, koja ima neobično razvijen reljef sa izraženim kontrastima: kopno oštro uzdignuto nad morem, visoke planine, niske površi, brojne i duboko usiječene riječne tokove, imaju za posljedicu postojanje različitih klimatskih zona i formiranje velikog broja raznovrsnih biljnih zajednica, odnosno veliki broj različitih tipova staništa. U ovim staništima, odgovarajuće životne uslove nalaze brojne vrste divljači, a oni nisu značajnije izmijenjeni negativnim djelovanjem čovjeka, tokom istorije. Tako da danas imamo izuzetno očuvane i brojne populacije kao što su populacije velikih zvijeri (vuka i medvjeda), brojnih drugih autohtonih vrsta: divokoza, srna, veliki tetrijeb, lještarka, jarebica kamenjarka, itd.

Danas lovstvo u Crnoj Gori je djelatnost koja objedinjava lov kao sport i rekreaciju, zatim privrednu djelatnost, proizvodnju, uzgoj i zaštitu, plansko i racionalno korišćenje divljači, uzgoj i obučavanje rasnih lovačkih pasa i lovno streljaštvo. Kroz edukaciju i obrazovanje, naručito putem obimne izdavačke djelatnosti Lovačkog saveza Crne Gore, nastoji se izgraditi prvenstveno mladi čovjek kao ljuditelj prirode, uzgajivač i zaštitnik divljači, koji će nastaviti tradiciju gazdovanja lovištima na savremenim naučnim principima, uz uvažavanje kulturno istorijskog nasljeđa kada je u pitanju lovstvo Crne Gore, i koji će prenijeti svojim potomcima u naslijeđe, u još više očuvanijem stanju, neprocjenjivo prirodno blago Crne Gore a to je – divljač.

Organizaciona šema lovstva u Crnoj Gori:

Lovački Savez Crne Gore

Lovački savez Crne Gore je nacionalna asocijacija lovaca u koju su uključene lovačke organizacije, korisnici lovišta, privredna društva i druga pravna lica koja se bave lovstvom, kao i druge organizacije zainteresovane za razvoj lovstva.

Osnovan je na Cetinju 5. decembra. 1931 godine, pod imenom Savez lovačkih udruženja Zetske banovine. Njegovo sjedište sve do 1948. godine bilo je na Cetinju, kada se premješta u tadašnji Titograd, glavni grad, a ime mjenja u Lovački savez Crne Gore. Prva pravila Saveza lovačkih udruženja, štampana su u štampariji Zetske banovine „Obod“ na Cetinju 1934 godine.

Lovački savez Crne Gore, u promociji lovstva u Crnoj Gori, predstavlja svoje članove u zemlji i inostranstvu i vrši druge poslove od javnog interesa u skladu sa zakonom.
Lovački savez Crne Gore vrši sljedeće poslove:

 • zastupa interese lovačkih organizacija, korisnika lovišta i lovaca u zemlji i inostranstvu;
  organizuje polaganje lovačkih ispita, sokolarskih ispita i ispita za ocjenjivače trofeja divljači, po programu i na način predviđen zakonom;
 • saradjuje na pripremi stručnih podloga za donošenje programa razvoja lovstva, lovnih osnova i lovnih planova;
 • utvrđuje minimalni cjenovnik odstrijeljene divljači i njenih djelova;
 • vodi lovačko informacioni sistem Lovačkog saveza;
 • vodi evidenciju o izdatim dozvolama za lov sokolarenjem;
 • sarađuje u naučno istraživačkom radu u vezi sa divljači i lovstvom;
 • učestvuje u organizovanju i izvođenju obrazovanja i prosvjećivanja lovaca koje se odnosi na zaštitu životne sredine i komunikacije sa vlasnicima zemljišta i šuma i sa javnošću;
 • izdaje i sarađuje pri izradi stručne literature i publikacija iz oblasti divljači i lovstva;
 • stara se o razvoju lovačke kinologije i lovnog streljaštva;
 • izdaje lovne karte;
 • organizuje izložbe trofeja divljači u skladu sa zakonom;
 • sarađuje u propagiranju svih vidova lovnog turizma;
 • vrši druge poslove i zadatke od javnog interesa određene zakonom.

Predsjednik Lovačkog saveza Crne Gore je Nikola Marković, dugogodišnji sportista i lovni radnik. Uspješan je takmičar u olimpijskoj disciplini gađanju glinenih golubova disciplina Trap. Kao član reprezentacije Jugoslavije i reprezentacije Crne Gore više puta je pobjedio na međunarodnim, jugoslovenskim i crnogorskim takmičenjima ostvarivši vrhunske rezultate u oblasti streljaštva.

U nastavku možete vidjeti spisak svih predsjednika i sekretara u istoriji Lovačkog Saveza Crne Gore:

Predsjednici LSCG :  
- Armušević Ilija
- Vujošević Periša
- Božović Vladimir
- Bulatović Božidar
- Pejović Momčilo
- Bulatović Branislav
- Đurović Vaso
- Papić Tomo
- Sjekloća Nikola
- Vujanović Filip
- Brajović Željko
Marković Nikola

Sekretari LSCG :  

 - Vučinić Tomaš
 - Gilić Vidak
 - Ćabak Mladen

Članstvo Lovačkog saveza u međunarodnim organizacijama

Lovački savez Crne Gore član punopravni član u međunarodnih asocijacijama lovaca CIC-a (Međunarodnog savjeta za lov i očuvanje divljači) i FACE (Federacije nacionalnih lovačkih asocijacija Evropske unije).

Članice Lovačkog saveza Crne Gore

Redni brojNaziv članiceAdresaKorisnik lovišta
1.JP za uzgoj i zaštitu  divljači “Ulcinj”- UlcinjJ.P. za uzgoj zaštitu i lov divljači »ULCINJ«
Trg Sklenderbega bb
85360 ULCINJ
Ulcinj
2.JP za uzgoj, zaštitu i lov divljači “Rumija”- BarJ.P. za uzgoj zaštitu i lov divljači »RUMIJA«
Bulevar Revolucije 1
85000 BAR
Bar
3.Paštrovska lovačka organizacija – PetrovacPaštrovačka lovačka organizacija
Društveni dom »Brežine«
85300 PETROVAC NA MORU
Paštrovsko
4.Lovačka organizacija  “Primorje”- BudvaLovačka organizacija »PRIMORJE«
85310 BUDVA
Primorje
5.Udruženje za uzgoj, zaštitu i lov divljači  ”Risan” - RisanLovačko društvo »RISAN«
Dobrota bb
85337 RISAN
Risan
6.Lovačko udruženje “Kotor” – KotorLovačko udruženje »KOTOR« KOTOR
Plagenti SP- 90
KOTOR
Kotor
7.Lovačko udruženje  “Orjen” – H.NoviLovačko udruženje »ORJEN«
Sima Matavulja 1
85360 HERCEG NOVI
Orjen
8.Organizacija za uzgoj, zaštitu i lov divljači  “Ilija Milović” – GrahovoOrganizacija za uzgoj zaštitu i lov divljači »ILIJA MILOVIĆ«
81420 GRAHOVO
Grahovo
9.Udruženje za uzgoj, zaštitu i lov divljači “Bratogošt” – VelimljeUdruženje za uzgoj zaštitu i lov divljači »BRATOGOŠT«
81428 VELIMLJE
Bratogošt
10.Lovačka organizacija “Dr Zoran Kesler” - NikšićLovačka organizacija »Dr. ZORAN KESLER«
Trg Šaka Petrovića – LOVAČKI DOM
81400 NIKŠIĆ
Nikšić
11.Udruženje lovaca i ribolovaca “Bajo Pivljanin” – PlužineUdruženje lovaca i ribolovaca
»BAJO PIVLJANIN«
81435 PLUŽINE
Plužine
12.Lovno-ribolovna organizacija “Komarnica” – ŠavnikSportsko lovno-ribolovno društvo »KOMARNICA«
81450 ŠAVNIK
Komarnica
13.J.P.za uzgoj, zaštitu i lov divljači i riba“Danilovgrad” - DanilovgradJP za uzgoj zaštitu i lov divljači
i riba »DANILOVGRAD«
81410 DANILOVGRAD
Danilovgrad
14.Lovačko društvo “Cetinje” -  CetinjeLovačko društvo »CETINJE«
Njegoševa 22
81250 CETINJE
Cetinje
15.Lovačka organizacija “Podgorica” - PodgoricaLovačka organizacija »PODGORICA«
Bulevar Revolucije 48
81000 PODGORICA
Podgorica I i III
16.Lovačko društvo “Manastir Morača” – KolašinLovačko društvo »Manastir Morača«
Nikole Tesle bb
81000 PODGORICA
Morača
17.Lovačka organizacija  “Lovac” – KolašinLovačka organizacija »LOVAC«
81210 KOLAŠIN
Kolašin
18.Lovačko društvo “Milorad Bulatović” – MojkovacLovačko društvo »Milorad Bulatović«
84205 MOJKOVAC
Mojkovac
19.Lovačko društvo “Durmitor” – ŽabljakLovačko društvo »DURMITOR«
84220 ŽABLJAK
Durmitor
20.Lovačka organizacija “Bijelo Polje” – Bijelo PoljeLovačka organizacija »BIJELO POLJE«
Slobodana Penezića 7
84000 BIJELO POLJE
Bijelo Polje
21.Lovačka organizacija “Ivangrad” – BeraneLovačka organizacija »IVANGRAD«
84300 BERANE
Smiljevica i Bjelasica
22.Lovačka organizacija “Petnjica” – PetnjicaLovačka organizacija «PETNJICA«
PETNJICA
84312 Petnjica
Petnjica
23.Lovačka organizacija “Komovi” – AndrijevicaLovačka organizacija »KOMOVI«
84320 ANDRIJEVICA
Komovi
24.Lovačko društvo “Hajla”   – RožajeLovačko društvo »HAJLA«
84310 ROŽAJE
Hajla
24.Lovačka organizacija  “Hridsko jezero” – PlavLovačka organizacija »HRIDSKO JEZERO« naselje »Racina«
84325 PLAV
Hridsko jezero
26.Lovačka organizacija  “Maja Karanfili” - GusinjeLovačka organizacija «MAJA KARANFILI«
84320 GUSINJE
Maja Karanfili
27.Lovačko društvo »Pljevlja« - PljevljaLovačko društvo »PLJEVLJA«
Milet bašta bb
84210 PLJEVLJA
Pljevlja
28.Lovačka organizacija «Rovca» - KolašinLovačko društvo »ROVCA«
81210 KOLAŠIN
Rovca
29.Lovačko društvo "Zeta" - GolubovciLovačko društvo »ZETA«
81304 GOLUBOVCI
Podgorica II
30.Lovačko udruženje "Tivat" - TivatLovačko udruženje »TIVAT«
85320 TIVAT
Tivat