Novosti

Novosti
NAJAVA I KOLA KUPA LOVAČKOG SAVEZA CRNE GORE - GRAND PRIX BUDVA 2024

Obavještavamo takmičare, članove lovačkih društava, organizacija i javnih preduzeća za uzgoj, zaštitu i lov divljači - članica Lovačkog saveza Crne Gore da će se I Kolo Kupa Lovačkog saveza Crne Gore – GP  “Budva 2024” održati u Budvi, na strelištu “Brajići”, u subotu 16. marta 2024. godine, sa početkom u 9 časova. Suorganizator takmičenja biće […]

Opširnije
Novosti
Važno obavještenje

Obavještavamo vas da  je na snagu stupila Naredba za sprečavanje pojave, otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje zarazne bolesti afričke kuge svinja. Naredba je objavljenja u Službenom listu, broj 19/2024. Link do Naredbe. U istom Službenom listu objavljen je i Plan upravljanja kriznim situacijama u slučaju pojave afričke kuge svinja.

Opširnije
Novosti
Obilježavanje granica lovišta

Panoi, table za obilježavanje granica lovišta i lovnog zabrana, saobraćajni znaci  ’’divljač na putu’’ i putokazi u lovištu Lovište je granicom određen prostor, na kojem postoje uslovi za život i reprodukciju divljači kao i uspješan razvoj lovstva. Pored obilježavanja granica lovišta, što je i zakonska obaveza, često se nameće potreba da se obilježe i druga […]

Opširnije
Novosti
Lovački savez Crne Gore objavljuje oglas za uključivanje polaznika u program obrazovanja za sticanje stručne kvalifikacije čuvar/čuvarka lovišta - rezervata

Na osnovu člana 23 Zakona o obrazovanju odraslih (,,Službeni list CG”, br. 20/2011 i 47/2017) i Rješenja Ministarstva prosvjete o izdavanju licence za organizovanje obrazovanja odraslih po Programu obrazovanja za sticanje stručne kvalifikacije čuvar/čuvarka lovišta - rezervata, UP I broj: 060-8/2017 od  31. jula 2017. godine, Lovački savez Crne Gore objavljuje o g l a […]

Opširnije
Novosti
POZIV ZA RAZDUŽENJE - ZADUŽENJE LOVNIH KARATA, DOSTAVLJANJA IZVJEŠTAJNE I PLANSKE DOKUMENTACIJE I TROFEJA OD DIVLJAČI NA OCJENJIVANJE

Pozivaju se korisnici lovišta da izvrše razduženje lovnih karata za lovnu 2023/24 i zaduženje za lovnu 2024/25 godinu. Razduženje lovnih karata za lovnu 2023/24 i zaduženje lovnih karata za lovnu 2024/25 godinu, službena lica Korisnika lovišta, počevši od 26. februara 2024. godine, mogu obaviti u kancalariji Lovačkog saveza Crne Gore, u terminu 7 – 13 […]

Opširnije
Novosti
Ekspertska misija za afričku kugu svinja u Crnoj Gori, u posjeti lovištima „Bratogošt“ i „Grahovo“

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove saopštila je da je toku prethodne sedmice u Crnoj Gori je sprovedena ekspertska misija za afričku kugu svinja. Nedugo po obavještavanju Svjetske organizacije za zdravlje životinja (WOAH) da je u Crnoj Gori potvrđen prvi slučaj afričke kuge svinja, iz WOAH su ponudili da organizuju ekspertsku misiju zajedno […]

Opširnije
Novosti
VAŽNO OBAVJEŠTENJE

Na osnovu člana 36 stav 7 Zakona o divljači i lovstvu („Službeni list CG“, br. 52/08 I 48/15), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, uz prethodno pribavljenomišljenje Ministarstva zdravlja, donijelo je Naredbu privremenoj zabrani lova na zaraženom (inficiranom) području od zarazne bolesti afrička kuga svinja kod divljih svinja ( „Službeni list CG“ broj 9/24 od 2 […]

Opširnije
Novosti
Važno obavještenje

U prilogu dajemo Rješenje Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove o inficiranom području, području visokog rizika i mjerama koje se preduzimaju usljed pojave afričke kuge svinja, kojim se sekcija „Crkvice“ lovišta „Bratogošt“ i sekcija „Gornjopoljsko – Golijska“ lovišta „Nikšić“ na teritoriji opštine Nikšić proglašavaju ZARAŽENIM INFICIRANIM PODRUČJEM od zarazne bolesti afrička kuga svinja […]

Opširnije
Novosti
Potvrđen prvi slučaj afričke kuge svinja kod divljih svinja u Crnoj Gori

Prisustvo virusa afričke kuge svinja, po prvi put u Crnoj Gori, potvrđeno je kod dvije uginule divlje svinje, pronađene na teritoriji opštine Nikšić, u graničnom području sa Bosnom i Hercegovinom. Naime, Veterinarska ambulanta “Nikšić” je, 12.01.2023. godine, od lovačkog društva Bratogošt, primila informaciju o pronalasku dvije uginule divlje svinje. Po prijemu obavještenja, VA Nikšić je […]

Opširnije
Novosti
VAŽNO OBAVJEŠTENJE

Na osnovu člana 36 stav 7 Zakona o divljači i lovstvu ("Službeni list CG", br. 52/08 i 48/15), uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva zdravlja, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donijelo je Naredbu o smanjenju brojnog stanja pojedine vrste divljači Naredba je objavljena u "Službenom listu CG", br. 120/2023 od 29.12.2023. godine, kada je i stupila […]

Opširnije