Susret predsjednika nacionalnih saveza lovaca Crne Gore i Srbije

U posjeti Lovačkom savezu Crne Gore boravio je predsjednik Lovačkog saveza Srbije gospodin Zoran Popović. Tom prilikom susreo se sa predsjednikom Lovačkog saveza Crne Gore gospodinom Nikolom Markovićem sa kojim je vodio razgovore o dosadašnjoj i budućoj saradnji dva nacionalna saveza lovaca.

Lovački savez Crne Gore sa Lovačkim savezom Srbije ima intezivnu saradnju, koja traje od samog osnivanja Saveza. Ona je, na obostrano zadovoljstvo, posebno dobra u posljednjih 7 godina, a naručito, nakon potpisivanja ugovora o saradnji pod sloganom „Divljač ne poznaje granice“, koji je inače na inicijativu našeg Saveza potpisan između svih Lovačkih saveza, sa prostora bivših Jugoslovenskih republika.

Zajednički cilj dva Saveza, konstatovano je na sastanku, odnosi se na usaglašeno očuvanje i zaštitu fonda divljači i prirode, kao i na građenju prijateljskih odnosa između Saveza i Lovačkih društava. U vezi stim razmatrani su odnosi kada je u pitanju, planiranje i organizovanje gazdovanja sa divljači i lovom, sa akcentom na gazdovanje u pograničnom pojasu između dvije države, donošenju mjera za usaglašavanje razlika u lovnim sezonama potrebnih radi regulisanja fonda divljači, kao i praćenja stanja predatora i donošenja potrebnih mjera u cilju regulisanja njihove brojnosti u tom pojasu. Razmatrana je proizvodnja divljači, za koju je zainteresovan naš Savez, a koja obezbjeđuje načela savremenog gazdovanja po kojima se u lovište unosi više divljači od onog što se putem planiranog ostrela iznese. Na sastanku su razmenjene informacije u vezi sa izradom i primjenom zakona o zaštiti prirode i zakona o divljači i lovstvu. Izmjenjena su iskustva u oblasti obrazovanja lovaca i izradi stručne lovne literature, razmjenjena su zadnja izdanja stručnih publikacija iz oba Saveza.

Takođe na ovom sastanku dva predsjednika konstatovala su dobru saradnju između Lovačkih društava – pobratima iz jedne i druge države, njihovim međusobnim i redovnim posjetama u cilju druženja, razmjene iskustava u vezi gazdovanja divljači, lova i lovačkih manifestacija – lovnog streljaštva i lovne kinologije.

Tradicionalno dobra saradnja dva Saveza i lovaca u cilju očuvanja i održivog razvoja prirode i divljači u regionu, u kojem su dva Saveza dala veliki i neizmjeriv doprinos, mora se njegovati i pospješiti. Takođe saradnju između Lovačkih društava, iz ove dvije države potrebno je proširiti i na druga Lovačka društva i organizacije, sa ciljem bratimljenja i njihove obostrane saradnje, zaključak je sastanka predsjednika Lovačkih saveza Crne Gore i Srbije Nikole Markovića i Zorana Popovića.