U DUBROVNIKU DOGOVORENA BUDUĆA SARADNJA I PROJEKTI

U Dubrovniku su se 1. decembra ove godine sastali prestavnici Hrvatskog lovačkog saveza, Lovačkog saveza Herceg Bosne i Lovačkog saveza Crne Gore i dogovorili buduću saradnju i buduće zajedničke projekte.

Sastanak je sazvan u vezi pokretanja zajedničkog projekta koji će biti apliciran za Program prekogranične suradnje Interreg Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora. Kao glavni subjekt odgovoran za pripremu i sprovođenje projekta, Hrvatski lovački savez organizovao je i predstavio projektnu ideju, a partneri Lovački savez Herceg Bosne i Lovački savez Crne Gore su izrazili svoje mišljenje, dali sugestije i komentare.

Lovački savezi u prethodnog komunikaciji utvrdili su da se susreću sa istim problemima u području praćenja lovnih vrsta i ostalim organizacijskim aktivnostima vezanim uz njihovu djelatnost. Nedostupnost podataka, nepostojanje adekvatnih baza i sporo unošenje podataka uzrokuju neinformisanost lovaca, ali i šire javnosti, kao i institucija koje se bave pitanjima zaštite životne sredine. Posebno su po tom pitanju osjetljivi podaci za neke vrste koje su u određenim zemljama na popisu ugroženih životinja, a na području koje će obuhvaćati projekt su lovne vrste.

Zbog nedostupnosti podataka i neinformiranosti, nadležne institucije nemaju pravu sliku o stanju na terenu, udruženja za zaštitu životinja barataju proizvoljnim i neprovjerenim informacijama te zapravo najveću štetu trpe životinje, sa kojima se ne gazduje na adekvatan način.

Takođe, predstavnici Lovačkih saveza iz ovih zemalja primijetili su da nemaju sistem zajedničke komunikacije koji bi mogli koristiti u svrhu konstante kontrole pograničnih područja, nadzora lovačkih aktivnosti, monitoringa lovnih vrsta, praćenja edukativnih aktivnosti u području lovstva, i organizacije događanja od zajedničkog interesa, u svrhu proširenja vlastite djelatnosti i promocije aktivnosti održivog gazdovanja prirodom.

Stoga, su se Lovački savezi na sastanku u Dubrovniku, složili da je potrebno uspostaviti prekograničnu komunikacije i sistem  praćenja održivog gazdovanja lovnim vrstama, posebno za one vrste koje na ovom području još uvijek obitavaju u svojem prirodnom staništu, dok su u drugim zemljama već potencijalno ugrožena vrsta. Konkretno, lovački savezi odlučili su napraviti zajednički međunarodni plan odgovornog gazdovanja lovnim vrstama na primjeru jarebice kamenjarke, ptice koja predstavlja simbol krša i prisutna je u Republici Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Nažalost, u zadnjih 30 godina, a posebno tokom ratnih godina, na područjima tada zahvaćenim ratom u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, broj jedinki se smanjio, a postoje i naznake da je vrsta izmijenila prehrambene i ostale životne navike.

S obzirom da je navedeno neistraženo, iako bi to svakako trebalo biti napravljeno jer vrsta u drugim dijelovima Evrope više nije toliko prisutna, kroz ovaj će se projekt provesti aktivnosti pomoću kojih će se:

 • razviti metodologija za praćenje jarebice kamenjarke,
 • početi sistemski pratiti vrsta i inicirati reintrodukcija vrste u područja koja je nekad naseljavala,
 • ustanoviti dosad nepoznate informacije o vrsti kamenjarka – promjene u prehrani i sl., u svrhu očuvanja postojećih staništa,
 • početi pratiti i bilježiti eventualne migracije vrste odnosno odlazak od uobičajenih dosadašnjih staništa,
 • uspostaviti plan održivog i odgovornog gazdovnja tom vrstom kao lovinom.

Kroz projekt se takođe planira uspostavljanje zajedničkog informativno-komunikacijskog sistema ova tri lovačka saveza u svrhu:

 • praćenje odabrane vrste divljači kroz projekat u odabranim pograničnim područjima,
 • bolje saradnje na monitoringu lovačkih aktivnosti u pograničnom području,
 • razmjene znanja, informacija i iskustava u području lovstva, posebno edukativnih aktivnosti,
 • praćenje i prenos podataka između zemalja partnera na projektu,
 • primjene inovativnih metodologija praćenja relevantnih podataka,
 • lakše organizacije zajedničkih inicijativa na pograničnim područjima,
 • bržeg i lakšeg usvajanja pravnih akata koji se odnose na lovstvo, a propisuju ih međunarodne organizacije,
 • izrade interaktivne karte za mapiranje lokacija lovnih vrsta,
 • educiranja osoblja parterskih organizacija iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore (prenos znanja i iskustava između zemalja partnera na projektu),
 • promocije aktivnosti projekta i podizanje svijesti javnosti o opštim ulogama triju organizacija koje su partneri na projektu,
 • informativne kampanje u cilju promocije očuvanja biološke i ekološke raznolikosti kod svih posrednih organizacija uključenih u projekt.