Ekspertska misija za afričku kugu svinja u Crnoj Gori, u posjeti lovištima „Bratogošt“ i „Grahovo“

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove saopštila je da je toku prethodne sedmice u Crnoj Gori je sprovedena ekspertska misija za afričku kugu svinja. Nedugo po obavještavanju Svjetske organizacije za zdravlje životinja (WOAH) da je u Crnoj Gori potvrđen prvi slučaj afričke kuge svinja, iz WOAH su ponudili da organizuju ekspertsku misiju zajedno sa Kancelarijom za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO), kroz „GF TADs“ mehanizam.

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove je to sa zadovoljstvom prihvatila, a za koordinatora misije ispred Uprave, imenovan je Milan Rogošić, doktor veterinarske medicine, savjetnik za zdravlje životinja. U trodnevnu misiju, došli su eksperti sa gotovo desetogodišnjim iskustvom u borbi sa ovom bolešću u svojim zemljama, Marius Masiulis iz Litvanije i Edvins Olsevskis iz Letonije, kao i Budimir Plavšić, potpredsjednik Svjetske organizacije za zdravlje životinja i regionalni predstavnik WOAH za Evropu.

U toku boravka održani su početni i završni sastanak sa direktorom Uprave Vladimirom Đakovićem i članovima stručnog tima za borbu protiv afričke kuge svinje Crne Gore, koji se sastoji od predstavnika Uprave, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Specijalističke veterinarske laboratorije, Lovačkog saveza Crne Gore, Nacionalnih parkova Crne Gore, itd. Organizovane su posjete komercijalnim i manjim farmama sa domaćim svinjama, kao i posjete lovištima Bratogošt (inficirano) i Grahovo (slobodno), a tom prilikom razgovaralo se sa držaocima svinja, lovcima, stručnim službama lovišta, veterinarskom i lovnom inspekcijom, ovlašćenim veterinarima, predstavnicima lokalne samouprave, itd.

Sve ove posjete organizovane su i sprovedene sa ciljem da ekspertski tim stekne jasniji uvid u realno stanje, situaciju i način na koji sistem funkcioniše u Crnoj Gori i u skladu sa tim izrade i daju svoje preporuke za dalja postupanja. Pored zvaničnih preporuka koje će uskoro stići i služiti kao svojevrstan orijentin, ovo je bila sjajna prilika za razmjenu mišljenja, iskustava i saznanja sa kolegama tokom zajedničkog boravka i provedenog vremena u misiji.

Tokom boravka ekspertskog tima, naišli smo na iskrene pohvale i zadovoljstvo sa svim do sada učinjenim i preduzetim, kao i planiranim za dalje, od strane eksperata ove misije.

Uprava se ovim putem zahvaljuje WOAH i FAO na ovoj najprije korisnoj i svrsishodnoj misiji, a Crna Gora ostaje aktivan i pouzdan partner krovnim organizacijama u borbama sa bolestima životinja.