Lovci imaju važnu ulogu u očuvanju močvara

Lovci nisu samo korisnici, već i predani čuvari močvara. Od programa za obnavljanje, preko kontrole predatora, do prikupljanja sredstava, lovci su ključ za očuvanje močvara.

Svake godine, 2. februara, obilježava se Svjetski dan močvara, Međunarodni dan svijesti o zaštiti močvara, kao što se navodi u Ramsarovoj  „Konvenciji o močvarama od međunarodnog značaja”. Misija Konvencije je očuvanje i mudro korišćenje svih močvara kroz lokalne i nacionalne akcije i međunarodnu saradnju širom svijeta.

Mudro korišćenje močvara se definiše kao „održavanje njihovog ekološkog karaktera koji se postiže sprovođenjem metoda eko-sistema, a u okviru konteksta održivog razvoja”. Zbog toga, mudro korišćenje u svojoj suštini podrazumijeva očuvanje i održivo korišćenje močvara i njihovih resursa u korist čovječanstva – princip kojeg se lovci pridržavaju svakodnevno.

Močvare su najugroženiji eko- sistemi na svijetu, iako imaju ključnu ulogu u očuvanju biodiverziteta i pružanju jedinstvenog ekološkog servisa za brigu o ljudima, kao što je turizam. U stvari, posjetioci ne doprinose samo pojedinačnoj oblasti močvara preko finansijskog inputa, već svojim aktivnostima, kao što je posmatranje ptica ili lov.

Zdrava staništa su tajna održive populacije plovki i patki koja čine osnovu bilo koje rekreativne aktivnosti u močvarama. Ljudi žele da vide ptice, a ne prazno močvarno tlo. Lovci aktivno učestvuju u održavanju oblasti za razmnožavanje patki i plovki. Na primjer, u Nordijskim državama, koje nisu bez razloga prozvane “fabrika patki Zapadne Evrope ”, hiljade močvara je obnovljeno ili ponovo stvoreno uz uključivanje lovaca tokom posljednjih nekoliko dekada.

Posljednji napredak u Finskoj je projekat pod nazivom “Povratak ruralnih močvara”, kojim se promoviše obnova močvara i rekreacija i lovci u poljoprivredi i šumskim područjima sa ciljem da se obnovi 36 reprezentnativnih močvara širom svijeta.

Mali predatori, naročito invazivne strane vrste, kao što je rakunoliki pas i lasica u Evropi, predstavljaju ozbiljnu prijetnju mnogim vrstama ptica u močvarnim područjima, jer jedu jaja, mlade, pa čak i odrasle jedinke. Njihova kontrola je zato postala nezaobilazna u uspjehu odgajanja populacije mnogih prirodnih vrsta. Uzimanjem bezbrojnih malih predatora iz močvarnih područja, lovci ulažu napore dobrovoljno kroz konkretan rad na očuvanju.

Upravljanje i očuvanje migratornih populacija ptica zahtijeva precizne i ažurirane informacije o njihovim populacijama i trendovima zajedno sa njihovim putanjama od osnove uzgajanja. Lovci dostavljaju vrijedne podatke o npr. uspjehu uzgajanja za analizu na nacionalnom nivou i tako doprinose unaprijeđenju znanja.

Dodatne informacije: Tekst iz međunarodne razmjene informacija. Orginal teksta možete pogledati na www.cic-wildlife.org a opširnije na www.ramsar.org.