Lovci u spašavanju ljudi, njihove imovene i divljači

Zbog obilnih sniježnih padavina i visine snijega, koja u pojedinim krajevima dostiže rekordne vrijednosti zabilježene u posjednjih 50 godina, u našoj zemlji je na snazi vanredno stanje.

U ovakvim vremenskim uslovima lovci su se na poziv za pomoć u spašavanju  ljudi, njihove imovine i na raščišćavanju sniježnih nanosa odazvali u velikom broju. Nerjetki su slučajevi u kojima su pritekli u pomoć u selima zavijanim snijegom, ponijeli hranu ili lijekove, učestvujući u spašavanju bolesnih, starih ili iznemoglih lica. I ne samo ove već i prethodnih zima njihova pomoć bila je dragocjena. Pomagali su i onda kada su našu zemlju pogađale i druge elementarne nepogode. Uvjek kada je trebalo spašavati ljude u nevolji.

Briga za ljude i njihove živote je na prvom mjestu ali ni  divljač, koja je takođe ugrožena, nije od strane državnih organa i lovaca zapostavljena.

Tako je već 6. februara, kada je u pitanju briga o divljači, u uslovima vremenskih nepogoda, u organizaciji Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja održan sastanak u cilju zajedničke koordinacije i saradnje državnih organa i korisnika lovišta i potrebe jačanja aktivnosti na zaštiti divljači u novonastalim okolnostima. Sastanku su pored predstavnika ministarstva prisustvovali predstavnici Uprave za šume, Lovačkog saveza Crne Gore i Javnog preduzeća Nacionalni parkovi Crne Gore. Formiran je operativni tim, koji će pratiti stanje i procjenjivati ugroženost divljači u lovištima.

Na ovom sastanku  donešena je odluka da se zbog elementarnih nepogoda, visokog sniježnog pokrivača i ekstremno niskih temperatura, koje su zahvatili našu zemlju, a shodno Zakonu o divljači i lovstvu,  zabrani lov na sve vrste pernate i dlakave divljači.

O odluci o zabrani lova, Lovački savez Crne Gore  je odmah obavjestio sve korisnike lovišta, koji su, u većini slučajeva već donijeli takve odluke zaključno sa 31 januarom.

Takođe, tom prilikom saopšteno je da će se svaki vid eventualnog vršenja lova, osim organozovanog lova zakonom nezaštićenih vrsta predatora, samo u slučaju da čine štetu imovini pravnih i fizičkih lica, smatrati nedozvoljenom radnjom i biti sankcionisan shodno zakonu.

U skladu sa zaključcima sa tog sastanka, ali i planovima koji su donešeni početkom lovne godine, briga o divljači u svim lovištima je povećana.

Lov na teritoriji čitave države je zabranjen, kao i svako drugo uznemiravanje divljači. Lovočuvarska služba je stalno na terenu, a o zaštiti divljači, kao i drugim poslovima u lovištu, uključen je veliki broj lovaca.

Osim zaštite divljači od krivolova, posebna pažnja posvećena je zimskoj prihrani. Za divljač, lovci u njihova staništa, na zaštićena i njima dostupna mjesta, iznose sijeno, zrnastu hranu, kukuruz i pšenicu i drugu hranu koja će im nadomjestiti prirodnu koju je snijeg prekrio.

Posebno su ovih dana vrijedni lovočuvari i lovci Udruženja lovaca i ribolovaca „Bajo Pivljanin“ iz Plužina u čijem lovištu je visina snijega iznad jednog metra. Hrana se doprema jezerom, njihovim brodom, a zatim je oni, kroz duboki snijeg i nanose,  iznose do hranilica i mjesta dostupnih za divljač.

Ovo Lovačko udruženje, zbrinulo je i promrzlog srndaća. Upravnik lovišta „Plužine“ Darko Ćalasan ističe da je srndać zbrinut i nahranjen kao i to da će, nakon prolaska nepovoljnih vremenskih uslova, biti pušten u lovište. Najmlađima „boravak“ srndaća u gradu je bila izuzetna prilika da se, za uspomenu“ fotografišu sa srndaćem.

Takođe u susjednom lovištu „Komarnica“ kojim gazduje Lovno-ribolovno društvo „Komarnica“ lovci, predvođeni predsjednikom  Žikicom Bulatovićem izvršili su prihranu divljači. Oni su kroz visoki snijeg iznijeli hranu na mjesta na kojima će ih divljač pronaći. Ovih dana, kako ističu, stići će i do najudaljenijih lokaliteta i ponijeti hranu kako divljač ne bi oskudjevala  u ovim uslovima.

U lovištu „Cetinje“ u staništima divljači na više lokaliteta pripremljeno je u toku ljeta sijeno za divljač. Takođe sijeno i druga neophodna hrana pripremljena je i u „Zabranu Kralja Nikole“ uzgajalištu jelena lopatara u Rijeci Crnojevića. Ona se redovno izlaže u hranilicama koje su postavljene u ovom uzgojnom objektu. Takođe prihrana sitne divljači, sa prvim snijegom koji se zabjelio u ovom lovištu, redovno se obavlja.

U lovištu „Mojkovac“ lovci lovačkog društva „Milorad Bulatović“ zbrinuli su dva srndaća. Kako kažu jednog su pronašli blizu seoskih kuća, a drugog na lokalitetu na kojem su prošle godine spasili meče. Nakon zbrinjavanja i prolaska ovog hladnog talasa oni će biti vraćeni u prirodu.

Lovci pomažu ljude zavijane u udaljenim selima. Potpredsjednik Lovačke organizacije „Maja Karanfili“ iz Gusinja Jazo Dervišević  sa lovcima  pomaže stara i iznemogla lica u zavijanim selima, dopremajući im potrebne ljekove, hranu i ostalo.

U Plavu su lovci ovih dana vrlo aktivni. Osim brige za stanje divljači u cijelom lovištu, lovci Lovačke organizacije „Hridsko jezero“ aktivni su u kriznom štabu opštine Plav pomažući na razne načine u ovim vanrednim okolnostima.