NAJAVA GLAVNE LOVNE SEZONE

U NEDJELJU 1. OKTOBRA 2023. GODINE POČINJE GLAVNA LOVNA SEZONA

Zakonom o divljači i lovstvu i Pravilnikom o lovnim sezonama propisano je da prve nedjelje oktobra počinje lov određenih vrsta dlakave i pernate lovne divljači, time počine glavna lovna sezona.

Tako će, u nedjelju 1-og oktobra 2023 godine, početi lov dlakave divljači: vuka, divlje svinje, zeca, šakala, lisice, jazavca, kuna zlatice i bjelice, lasice male, puha velikog, tvora i vjeverice, kao i lov pernate divljači: jarebice kamenjarke, fazana, divlje guske i bekasine.

Još ranije, u avgustu, počeo je lov nekih vrsta pernate divljači: prepelice, golubova: grivnaša i pećinara, grlice, gugutke, svrake, sojke i vrane, pataka: gluvare, zviždare, čegrtaljke, glavate, ćubaste, krže, kao i lov baljoške, a lov šumske šljuke počeće prve nedjelje nardnog mjeseca.

Pravilnikom o lovnim sezonama propisano je i trajanje lova divljači. Za vuka, šakala i lisicu lovna sezona će trajati do kraja februara naredne godine, za patke, divlju gusku, šumsku šljuku, bekasinu, baljošku, goluba grivnaša, svrake, sojke i vrane do 15 februara naredne godine, za divlju svinju, kune, lasicu malu, tvora i fazana do 31 januara naredne godine. Lov zeca, jarebice kamenjarke, goluba pećinara, grlice i gugutke trajaće do 31 decembra, a lov jazavca, puha i vjeverice do 30 novembra tekuće godine. Lov prepelice trajaće do 31 oktobra.

Ovim pravilnikom propisano je da su lovni nedjelja i dani državnih praznika.

Svi lovci treba da poštuju odredbe Zakona o divljači i lovstvu, Zakona o oružju i odredbe drugih zakona koji svojim pojedinim odredbama regulišu oblasti divljači i lovstva. 

Lovna divljač i ove lovne sezone loviće se u kvotama odobrenim od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Prilikom odlaska u lov lovci sa sobom treba da imaju sledeća zakonom propisana dokumenta: ličnu kartu, oružni list za lovačko oružje, dozvolu za lov za 2023/24 lovnu godinu, lovnu kartu za 2023/24 lovnu godinu i dokumenata koji potvrđuju rasnost i identitet lovačkog psa.Kontrola lova od strane lovočuvarske službe, lovočuvara volontera, kao i samih lovaca mora biti usmjerena u cilju spriječavanju krivolova i svih zakonom nedozvoljenih radnji.

Veoma značajna uloga lovaca u međunarodnim projektima i u ovoj lovnoj sezoni

Pored uzgoja i zaštite divljači i uređivanja lovišta svaki lovac dužan je da aktivno učetvuje u međunarodnim projektima koji se odvijaju u cilju kontrole i suzbijanja bjesnila lisica i drugih prenosilaca ove zarazne, neizliječive bolesti kao i klasične i Afričke kuge kod divljih svinja.

Naime, još od 2011. godine u Crnoj Gori se implementira međunarodni projekat "Podrška kontroli i suzbijanju bjesnila i klasične kuge svinja"u kojem lovci imaju značajnu ulogu kada je u pitanju utvrđivanje brojnosti prenosilaca bjesnila i monitoring uspješnosti sprovedene oralne vakcinacije (odstrijel lisica).  

Lovci i ove godine imaju značajnu ulogu i u međunarodnom projektu „Spremnost zemalja Balkana u slučaju pojave Afričke kuge svinja“ Zadatak lovaca je da procijene brojnost divljih svinja u lovištu, da prate njihovo kretanje i vrše stalni nadzor na hranilištima i pojilištima, kao i da svako obolijevanje ili uginuće divljih svinja prijave nadležnom veterinarskom inspektoru sa ciljem uzimanja uzoraka radi labaratorijskog ispitivanja na  Afrička kuga svinja i Klasičnu kugu svinja.

Prema obavještenju o uzorkovanju radi utvrđivanja prisustva virusa afričke kuge svinja i klasične kuge svinja u prirodi, među populacijom divljih svinja Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove broj 003/1-312/23-4220 od 20.09.2023. godine potrebno je dostaviti veterinarskim ambulantama uzorke od odstrijeljenih divljih svinja.

Takođe, prema obavještenju o uzorkovanju u svrhu monitoringa uspješnosti oralne vakcinacije, kao i utvrđivanja prisustva/odsustva antigena virusa bjesnila u populaciji lisica, Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove broj 003/1-312/23-4221 od 20.09.2023. godine potrebno je dostaviti veterinarskim ambulantama određeni broj odstrijeljenih lisica.

Obavještenja i plan uzorkovanja dajemo u prilogu teksta.

Lov je prvo uzgoj i zaštita pa tek onda plansko i racionalno korišćenje divljači, opredjeljenje je savremenog lovstva,  kojeg se moramo pridržavati kako bi bio obezbjeđen održivi razvoj ovog veoma značajnog prirodnog resursa.

Obzirom da će se vršiti permanentna kontrola lovišta i lovaca od strane inspekcije, lovočuvarskih službi i MUP-a,molimo sve lovce da se informišu o svim nejasnoćama kod korisnika lovišta čiji su članovi i da se pridržavaju Zakona o divljači i lovstvu i Zakona o oružju.

Lovački savez Crne Gore svim lovcima želi uspješnu lovnu sezonu.

Dobar pogled!

OBAVJEŠTENJE O UZORKOVANJU

OBAVJEŠTENJE ORALNA VAKCINACIJA

PLAN UZORKOVANJA