Održane trening radionice za lovce u Podgorici i Bijelom Polju

U okviru projekta "Podrška kontroli i suzbijanju bjesnila i klasične kuge svinja" uPodgorici i  Bijelom Polju, 18. i 20. oktobra održane su trening radionice za lovce i nadzornike nacionalnih parkova u cilju obuke za buduće poslove i obaveze u okviru ovog projekta.

Na radionicama su bile prezentovane sljedeće teme: Epidemiološka situacija bjesnila i klasične svinjske kuge u Crnoj Gori, prezentant Goran Filipović;  Legislativa vezana za bolest bjesnila i klasične svinjske kuge, uloga lovaca i nadzornika NP u implementaciji EU standarda u nadzoru i kontroli ovih bolesti, prezentant Mevlida Hrapović; Prikupljanje uzoraka, pakovanje i predaja uzoraka za bjesnilo i klasične svinjske kuge, lična bezbjednost, Poboljašanje metoda za prikupljanje uzoraka uključujući obrasce za uzorke i standardne operativne procedure, prezentant tema Nikola Pejović; Divlje životinje, dinamika populacije, prezentant Srđan Šašić i Procjena starosti divljih svinja, prezentant Paolo Tizzani.

Ovom prilikom još jednom je ukazano na značaj projekta kada je u pitanju  suzbijanje bjesnila kao neizlječive bolesti ljudi, domaćih i divljih životinja i uloge lovaca u okviru  projekta.

Ocjenjeno je da su lovci dali nesumnjivo veliki doprinos u prvoj fazi kada je u pitanju monitoring divljih životinja.Na osnovu podataka koje su oni prikupili a to je: broja izmeta, prvenstveno lisica i divljih svinja, ali i  drugih osim lisice vrsta iz reda zvijeri (medvjeda, vuka, šakala, divlje mačke, kuna, jazavca i lasica) na projektovanim pravcima, određena je gustina populacija potrebna za pravilnu distribuciju mamaca. Istaknuto je da su lovci s pravom odabrani za ovaj posao jer su oni u skladu sa obrazovanjem, iskustvom, specifičnošću terena, najkompetentniji da implementiraju ove značajne poslove, što su sa zaista velikim uspjehom i odradili. Rečeno je da je odziv lovaca bio veliki i da  prikupljeni podaci mogu poslužiti  i u druge svrhe  prvenstveno u svrhe projektovanja u lovstvu.

Međutim učešće lovaca na ovom projektu time nije završeno. Iz razloga utvrđivanja monitoringa uticaja oralne vakcinacije baziranog na ulovljenim zdravim lisicama potrebno je da lovci u sklopu svojih redovnih aktivnosti odstrijele godišnje minimum 4 zdrave lisice na 100 km2 vakcinisane oblasti. Odstrijeljene lisice u kompletnom stanju lovci su dužni da u najkraćem roku predaju najbližoj veterinarskoj ambulanti. Precizirano je da se leševi lisica nakon odstrijela trebaju čuvati na hladnom mjestu (ne na mjestu ili prostoru gdje se mogu smrznuti), da bi idealno bilo da se oni dostave veterinarskoj ambulanti u roku od 24h nakon odstrijela i da prilikom dostavljanja lovci daju sve podatke neophodne za popunjavanje formulara za podnošenje uzoraka veterinarskim ambulantama, uključujući i lokaciju gdje je lisica odstrijeljena.

Odstrijel lisica po projektu "Podrška kontroli i suzbijanju bjesnila i klasične kuge svinja" počinje mjesec dana nakon vakcinacije a to je druga nedjelja novembra. Za sva lovištima tačno je određen broj lisica koje se potrebno odstrijeliti. Lov ovih lisica kao i ostale lovne divljači odobrene Planom gazdovanja, može se vršiti, kako je to Zakonom predviđeno lovnim danima – nedeljom i u dane državnih praznika.

Svim lovcima, koji na pravilan način predaju odstrijeljene lisice po ovom projektu vršiće se određena nadoknada.