Najhumaniji gest lovaca u 2011 godini

Vraćeno meče u pećini

Sumirajući postignute rezultate u 2011 godini, na ostvarivanju zacrtanih ciljeva i zadataka, u Lovačkom savezu Crne Gore je  konstatovano da su u protekloj godini sve mjere kojima se obezbjeđuje trajnost korišćenja prirode i divljači pažljivo planirane i provedene u svim lovištima.

Lovački savez Crne Gore, kao i prethodnih godina, akcenat svojih aktivnosti usmjerio je na realizaciju planiranih mjera uzgoja i zaštite divljači kojima se obezbjeđuje njen održivi razvoj, kao i na edukaciju i obrazovanje lovaca, prvenstveno mladih ljudi, kao ljubitelja prirode, uzgajivača i zaštitnika divljači. U tu svrhu Lovački savez Crne Gore izdao je desetu jubilarnu stručnu publikaciju Stope i tragovi divljači koja je namijenjena ne samo lovcima, nego i svim ljubiteljima prirode koji poštuju načelo trajnosti korišćenja i tim načelom se rukovode u svom redovnom radu, lovu i svim drugim aktivnostima u slobodnom vremenu. Nijesu izostali ni radovi na uređivanju lovišta i izgradnji novih i održavanju postojećih lovnih objekata. Realizovane su planirane aktivnosti u lovnom streljaštvu, u kinologiji i drugim segmentima lovstva. Na kraju godine lovcima su, preko svojih udruženja, poklonjeni kalendari za nastupajuću 2012 godinu sa motivima divljači lovišta Crne Gore.

Na međunarodnom planu odvijale su se redovne aktivnosti, a veliki doprinos lovci su dali na realizaciji projekta Evropske Unije „Podrška kontroli i suzbijanju bjesnila i klasične kuge svinja“ koji se u toku godine počeo implementirati u našoj zemlji.

Kao najhumaniji gest, u Lovačkom savezu Crne Gore, u 2011 godini ocjenjen je onaj sa početka godine, kada su mojkovački lovci uspješno izveli akciju spašavanja i vraćanja mečeta u pećinu na planini Sinjajevini iz koje je u neznanju odnijet.

Naime, trojica dječaka iz Mojkovca, vraćajući se, pred veče, kući sa planine Sinjajevine čuli su neke zvukove iz pećine koja se nalazila u neposrednoj blizini staze kojom su prolazili. Ne znajući o čemu se radi, prišli su pećini i ugledali troje mladunčadi misleći da se radi o mladima kune. Od njih troje uzeli su, po njima, najljepše i ponijeli ga u selo. Tek kada su stigli kući, objašnjeno im je od strane roditelja, da je to  meče medvjeda.  Bilo je težine oko 500 grama. Kako je ova divljač zaštićena u Crnoj Gori odmah su obavješteni lovci Lovačkog društva „Milorad Bulatović“ iz Mojkovca, koji su potom obavijestili policiju, Lovački savez Crne Gore i druge nadležne državne institucije za zaštitu prirode i već ujutru narednog dana pristupilo se zbrinjavanju mečeta. Uz veliki oprez ono je vraćeno u pećinu  u kojoj je i došlo na svijet. Ovom akcijom lovci su ponovo  okupili porodicu u pećini, u kojoj je ona provela vrijeme do nastupanja proljeća, u drijemežu sa usporenim životnim funkcijama i reduciranim metabolizmom.