STOP KRIVOLOVU

Lovački savez Crne Gore generalni je sponzor još jednog projekta koji se odvija u svrhu zaštite i očuvanja divljači.

Lovački savez Crne Gore, kao i više puta do sada, uzeo je učešća u izradi i kompletno je finansirao projekat izdavanja flajera „STOP KRIVOLOVU“. Flajer, u cilju suzbijanja nedozvoljenog lova i ribolova u opštini Bijelo Polje, izdala je članica Lovačkog saveza - Lovačka organizacija „Bijelo Polje“ u saradnji sa Odjeljenjem granične bezbjednosti Bijelo Polje i Sportsko-ribolovnim klubom „Sinjavac“ iz Bijelog Polja.

Ovim flajerom izdavači pozivaju sve svoje sugrađane, posebno lovce i ribolovce, da sačuvaju divljač i riblji fond, da ga unaprijede i prenesu kroz naslijeđe budućim naraštajima, tako što će, zajedničkim naporima na teritoriji opštine Bijelo Polje, onemogućiti svaku vrstu krivolova, u potpunosti ga iskorjeniti ili ga svesti, u krajnjem slučaju, na najmanju moguću mjeru. U tu svrhu pozvali su svoje sugrađane da svaki vid nedozvoljenog lova i ribolova prijave na telefone Centra bezbjednosti Bijelo Polje, Odjeljenja granične policije, Lovačke organizacije „Bijelo Polje“ i Sportsko-ribolovnog kluba „Sinjavac“ datih na flajeru. Na ovom flajeru između ostalog dati su izvodi iz Krivičnog zakonika Crne Gore, Zakona o oružju, Zakona o divljači i lovstvu i Zakona o slatkovodnom ribarstvu.

Ovim izvodima izdavači su željeli, u kratkim crtama, navesti načine i uslove lova divljači i riba, ali i kaznene odredbe koje su propisane za počinioce nedozvoljenih radnji. Lovački savez Crne Gore i u buduće će pomagati zaštitu i uzgoj divljači, ali izgradnju i uređivanje lovišta i razvoj lovstva u cjelini, kao što je to i do sada radio. Prisjetimo se da je ovoj godini Lovački savez Crne Gore sve lovočuvare opremio lovočuvarskim odijelima, organizovao predavanje u saradnji sa Federaciom nacionalnih asocijacija lovaca Evropske unije FACE na temu “Lovstvo Crne Gore unutar lovstva zemalja Evropske unije“, sudjelovao na više okruglih stolova organizovanih u našoj zemlji dajući doprinos boljem razumjevanju uloge lovaca u održavanju biološke raznolikosti provođenjem lova na održiv način.

Značaj i uloga Lovačkog saveza u očuvanju i održivom razvoju prirode i divljači ogleda se i kroz edukaciju tokom obuke i polaganja lovočuvarskih ispita, kroz edukaciju članstva putem takmičenja u lovnom streljaštvu u raznim disciplinama, učešćem u izradi planskih dokumenata, davanjem stručnih podloga za izradu drugih dokumenata koji koji se donose u cilju razvoja lovstva i slično.