STOP BJESNILU - POČINJE ODSTRIJEL LISICA U SVRHU MONITORINGA USPJEŠNOSTI ORALNE VAKCINACIJE

I u ovoj lovnoj sezoni, koja počinje u nedjelju 5 oktobra 2014 godine lov lisica  vršiće se između ostalog i za potrebe monitoringa uspješnosti oralne vakcinacije divljih životinja u projektu “Podrška kontroli i suzbijanju bjesnila i klasične kuge svinja“.

Projekat Podrška kontroli i suzbijanju bjesnila i klasične kuge svinja“, kao što je poznato, sprovodi se u svim zemljama regona, uz podršku Evropske unije, u cilju suzbijanja ove neizliječive bolesti koja se sa divljih životinja prenosi na čovjeka.

U Crnoj Gori sa kampanjom se počelo u jesen 2011 godine, a naši lovci dali su u prethodnim periodu veliki doprinos i najbolje su u regionu uradili projekat kada je u pitanju utvrđivanje brojnosti prenosilaca bjesnila i monitoring uspješnosti sprovedene oralne vakcinacije (odstrijel lisica), pa se nadamo da će i u ovoj sezoni oni biti uspješni i realizovati planirani odstrijel lisica za ove potrebe.

Obaveza lovaca je da u svrhu monitoringa oralne vakcinacije, Veterinarskim ambulantama dostave minimum 4 ulovljene lisice na 100 km vakcinisane oblasti na godišnjem nivou.

Naime, potrebno je lovci dostave sledeći broj odstrijeljenih lisica iz lovišta: Andrijevica 12, Bar 20, Bijelo Polje 37, Tivt 2, Bratogošt 20, Cetinje 31, Danilovgrad 17, Grahovo 11, Hridsko jezero 10, Kolašin 11, Kotor 7, Risan 7, Maja Karanfili 3, Mojkovac 13, Morača 13, Nikšić 55, Orjen 9, Paštrovsko 3, Petnjica 10, Pljevlja 4, Plužine 18, Podgorica I 38, Podgorica II 3, Podgorica III 5, Primorje 2, Rovca 8, Rožaje Šavnik 17, Smiljevica i Bjelasica 16, Ulcinj 10 i Žabljak 11 komada odstrijeljenih lisica.

Određen broj lisica iz Nacionalnih parkova i lovišta posebne namjene je takođe potrebno dostaviti ambulantama za što su zadužene organizacije koje gazduju ovim površinama.

Za ove potrebe iz NP Durmitor potrebno je dostaviti veterinarskim ambulantama 16, odstrijeljenih lisica, iz  NP Biogradska Gora i NP Lovćen po 2 i u NP Prokletije 1 odstrijeljenu lisicu.

Iz lovišta posebne namjene potrebno je dostaviti veterinarskim ambulantama sledeći broj odstrijeljenih lisica: iz lovišta posebne namjene Piva 14, Komovi 10, Ljubišnja 7, i Dragišnjica 4 odstrijeljene lisice

Odstrijel lisica počinje sa početkom lovne sezone, u nedjelju 5 oktobra 2014. godine i traje do do 23. februra 2015 godine.

Lovci, dakle, prema planu za uzorkovanje i sa različitih lokacija trebaju da podnesu uzorke tijela odstrijeljenih lisica veterinarskim ambulantama. Leševi lisica treba da se čuvaju na hladnom (ne na smrznutom) odmah nakon odstrijela. Idealno bi bilo da se dostave veterinarskoj ambulanti u roku od 24h nakon odstrijela, a u izuzetnim slučajevima, i držanje od 3 dana u hladnom nakon odstrijela.

Lovci trebaju obezbijediti sve podatke neophodne za popunjavanje obrasca za podnošenje uzoraka veterinarskim ambulantama uključujući i lokaciju gdje je lisica odstrijeljena.

Popunjene i ovjerene Upute za ispitivanje odstrijeljenih lisica u svrhu uspješnosti oralne vakcinacije protiv bjesnila, koje lovcima izdaje Veterinarska ambulanta, se čuvaju i predaju matičnoj lovačkoj organizaciji koja Veterinarskoj Upravi dostavljaju zahtjev za isplatu naknade, u visini od 15 € po komadu ulovljene lisice, uz kopiju Uputa, sa žiro računom i PIB-om lovačke organizacije.

Napominjemo da se lovci moraju pridržavti zakonskih propisa koji regulišu lov, planova gazdovanja i plana realizacije odstrijela lisica po lovištima kada je u pitanju projekat “Podrška kontroli i suzbijanju bjesnila i klasične kuge svinja“.