TONI VRŠĆAJ, PREDSJEDNIK KOORDINACIONOG FORUMA SVJETSKE FEDERACIJE ZA LOV I OČUVANjE DIVLjAČI ZA SREDNjU I ISTOČNU EVROPU U RAZGOVORU ZA "DAN"

Pred lovstvom uvijek stoje izazovi

Toni Vršćaj, inženjer lovstva i zaštite prirode, predsjednik je CIC koordinacionog foruma za Srednju i Istočnu Evropu. Prethodnih osam godina bio je potpredsjednik istog foruma, a u vrijeme kada je predsjednik koordinacionog foruma bio Veljko Varićak. Član je Upravnog odbora Lovačkog saveza Slovenije. Čest je gost Lovačkog saveza Crne Gore, sa čijim rukovodstvom kako ističe ima odličnu saradnju. Nedavno je ponovo boravio u Crnoj Gori, što je i bio povod za razgovor sa njim.

- CIC je Svjetska federacija za lov i očuvanje prirode čiji su članovi lovci, lovački savezi, naučne institucije, institucije iz oblasti šumarstva i države iz cijelog svijeta. CIC koordinacioni forum je regionalni dio Svjetske organizacije za lov i očuvanje prirode, koji ima svoju ulogu da pod motoom „Divljač ne poznaje granice" pomogne lovstvu i lovcima u regiočnu da nađu način za zajedničko gazdovanje i uzgoj divljači. Samo na takav, zajednički, način moguće je gazdovati sa divljači na području međudržavnih granica. Poseban značaj CIC kordinacionog foruma je u razvoju međuljudskih odnosa u regionu, koji se bez obzira na nacionalnost i religiju odvija pod dva motoa „Pružimo ruku susjedu" i „Brat je mio koje vjere bio".

~Da li ste prilikom dolazaka u Crnu Goru imali priliku da obiđete naša lovišta? Kakve ste utiske ponijeli?

- Imao sam priliku da vidim dio crnogorskih lovišta. Stekao sam utisak da su šumski pojasi i predjeli slični našim u Sloveniji, te da su u njima svoja staništa našle i slične vrste divljači.

~Gdje se po vašem mišljenju u odnosu na region i Evropu nalazi crnogorsko lovstvo? Da li bi nešto trebalo mijenjati?

- Kada je u pitanju lovstvo zemalja regiona uglavnom se mogu konstatovati mnoge sličnosti, ali i neke razlike koje su odraz specifičnosti podneblja ili kulturnog nasljeđa naroda tih zemalja. U regionu i Evropi crnogorsko lovstvo našlo je svoje mjesto zahvaljujući dobrom radu i ispravnom putu kojim treba i dalje ići. Njegov uticaj je pozitivan na sve zemlje regiona. U crnogorskom lovstvu, po našoj ocjeni urađeno je mnogo, ali uvijek treba raditi, jer pred svima nama, a ne samo u Crnoj Gori, stoje stalni izazovi kada je u pitanju ova oblast.

~Kako opisujete saradnju sa Lovačkim savezom Crne Gore?

- O tome kakva je saradnja sa Lovačkim savezom Crne Gore i drugim državnim institucijama u Crnoj Gori, dobili ste punu sliku na desetoj jubilarnoj sjednici CIC kordinacionog foruma koja je održana početkom oktobra prošle godine u Cetinju. Od strane CIC-a i CIC kordinacionog foruma za Srednju i Istočnu Evropu dodijeljena su značajna priznanja Lovačkom savezu Crne Gore i njegovom predsjedniku Nikoli Markoviću za doprinos razvoju lovstva i divljači te za doprinos razvoju međunarodne saradnje, što je isto uradio i Lovački savez Slovenije, u kom sam član Upravnog odbora. Kao član moram naglasiti mišljenje Upravnog odbora Lovačkog saveza Slovenije da je saradnja između dva Saveza više nego dobra, kako u stručnom smislu tako i na polju sveukupnih međusobnih odnosa što je za primjer kada je u pitanju lovstvo regiona i Evrope. Lovački savez Crne Gore, u posljednjih nekoliko godina, naročito od samostalnog učlanjenja u Svjetsku federaciju za lov i očuvanje prirode - CIC, načinio je veliki iskorak u svom radu, i dao značajan podstrek za rad i drugim lovačkim savezima regiona kada je u pitanju gazdovanje sa divljači i međunarodni odnosi pod motoom CIC koordinacionog foruma „Divljač ne poznaje granice" zatim „Pružimo ruku susjedu" i „Brat je mio koje vjere bio".
D.D.P.

~Krivolov je nešto sa čime se suočavaju sva lovačka društva u regionu. Kako je ovaj segment regulisan u zemljama članicama CIC koordinacionog foruma?

- Kada je u pitanju krivolov situacija u svim državama, a i regionima je približno ista. Lovstvo pokušava naći način da svim silama iskorijeni krivolov, za što ima potporu državnih institucija u svim državama. Potrebno je uraditi i edukativnu potporu koja će značajno doprinijeti u dijelu zaštite i uzgoja divljači. Samo tako možemo pomoći lovcima u borbi za kvalitetnu uzgojnu divljač. Za ovu oblast koja ima poseban značaj potrebno je vrijeme, a kod vas su vidljivi značajni pomaci u pozitivnom smislu. Za sve nas koji se bavimo lovstvom mediji su jako korisni i potrebni kako za posticaj u radu tako i za informisanost i edukaciju.