Izdat priručnik za polaganje lovačkog ispita

Lovački savez Crne Gore je početkom 2009. godine, izdao Priručnik za polaganje lovačkog ispita po sistemu pitanja i odgovori.

Priručnik je namjenjen kandidatima - pripravnicima koji su shodno Zakonu učlanjeni kod korisnika lovišta, koja imaju jednu godinu praktične obuke, i prijavili se za polaganje pred stručnom komisijom.

Priručnik sadrži 450 pitanja i odgovora, svrstanih u 14 poglavlja, formata B-5, na 260 strana, tvrdog poveza, sa prikazom kolornih fotografija lovne divljači.

U uvodnom dijelu Priručnika predsjednik Marković ističe:

Lovački savez Crne Gore, kao nacionalna asocijacija lovaca, u svojoj bogatoj i dugoj tradiciji, a posebno od sticanja punopravnog članstva u međunarodnim asocijacijama lovaca 2003. godine, CIC-u (Svjetskom savjetu za lov i očuvanje divljači) i FACE (Federaciji lovačkih asocijacija Evropske unije), uvijek je poklanjao pažnju prvenstveno obrazovanju i edukaciji lovaca.

Uočivši potrebu lovne kulture i obrazovanja, kojom se nastoji izgraditi prvenstveno mladi čovjek kao ljuditelj prirode, uzgajivač i zaštitnik divljači, Lovački savez Crne Gore, kao i drugdje u Evropi, donosi 1960. godine Pravilnik o polaganju lovačkog ispita. Prvi njegov član glasi: „Pošto se osjeća potreba za podizanje znanja lovaca u poznavanju zaštite i uzgoja divljači, vršenju lova i poznavanju njegovog sportskog i privrednog značaja, polagaće lovački ispit članovi svih lovačkih društava na području Narodne Republike Crne Gore.“ Lovci su se, kako je to zabilježeno u stručno-informativnom glasilu Lovačkog saveza Crne Gore „Lov i ribolov“ u brojevima iz te i narednih godina, masovno odazvali.

Zakonom o divljači i lovstvu propisana je obaveza i način polaganja lovačkog ispita. Zakonom je propisano da se prije početka bavljenja lovom lovac-pripravnik kroz praktičnu i teoretsku nastavu upoznaje sa lovstvom kao multidiscplinarnom strukom i naukom. U Crnoj Gori pripravnički staž traje jednu godinu. Lovac pripravnik poslije obavljenog pripravničkog staža dužan je polagati lovači ispit pred Komisijom koju obrazuje, na prijedlog Lovačkog saveza Crne Gore, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

U tu svrhu, a radi što boljeg upoznavanja i sticanja znanja iz ove oblasti, Lovački savez Crne Gore je 2002. godine izdao Skriptu za polaganje lovačkog ispita a 2006. godine stručnu publikaciju „Lovstvo“. U ovoj publikaciji u 18 poglavlja obrađene su, od strane crnogorskih stručnjaka, detaljno sve cjeline lovstva. Kako smo željeli što više prilagoditi ovu materiju lovcu-pripravniku, učiniti mu je dostupnijom, uredili smo ovaj „Priručnik za plaganje lovačkog ispita“ po sistemu pitanja i odgovori, nastojeći da on pomogne izgraditilovca-pripravnika kao ličnost, primjernog ponašanja, sa odgovornim odnosom prema prirodi, divljači, društvenoj sredini i prema svojim lovačkim drugovima.