U Sloveniji je održan sastanak članica Federacije Nacionalnih Asocijacija Evropske Unije (FACE) sa Balkana

U Dolenjskim Toplicama u Sloveniji 21. juna održan je sastanak članica Federacije nacionalnih asocijacija lovaca Evropske unije (FACE) sa Balkana.

Domaćin sastanka bio je Lovački savez Slovenije, a prisustvovali su predstavnici Lovačkih saveza zemalja regiona.

Delegaciju  Federacije nacionalnih asocijacija lovaca Evropske Unije predvodio je glavni i izvršni direktor Angus Middleton.

Lovački savez Crne Gore na sastanku u Dolenjskim Toplicama predstavljao je predsjednik Nikola Marković.

Na ovom sastanku raspravljalo se o racionalnom i održivom korišćenju prirodnih resursa, o savremenoj organizaciji lovstva i njegovoj pravnoj regulativi.

Predstavnici Federacije nacionalnih asocijacija lovaca Evropske Unije posjetili su na projekte te organizacije  koji su urađeni u zadnjih par godina i koji su značajno doprinijeli održivom razvoju prirode i divljači i racionalnom korišćenju tih resursa.

Takođe su podsjetili na najznačajnije međunarodne konvencije i sporazume sa akcentom na održivom korišćenju migratornih ptica.

Predsjednik Nikola Marković prezentovao je istorijat i tradiciju, kao dio kulturno istorijskog nasleđa crnogorskih lovaca, rad Lovačkog saveza Crne Gore, od formiranja do danas, kao i rad njegovih članica, korisnika lovišta, sa posebnim akcentom na uzgoju i zaštiti divljači koja se sprovodi u cilju održivog razvoja tih populacija, kao i druge mnogobrojne aktivnosti, kada je ova značajna oblast u pitanju.

Sa izvještajem, predstavnici Federacije nacionalnih asocijacija lovaca Evropske Unije su bili jako zadovoljni pa je samim tim dogovoren njihov boravak našoj zemlji. Takođe je sa njihove strane ponuđena stručna pomoć u realizaciji  projekata od značaja za lovstvo u Crnoj Gori.