Crna Gora se pridružila Evropskoj agenciji za bezbjednost hrane u borbi protiv afričke kuge svinja (#StopASF)

Evropska agencija za bezbjednost hrane (EFSA) zajedno sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore i Upravom za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitane poslove i ove godine pružiće podršku borbi protiv afričke kuge svinja (AKS), u okviru kampanje koja se realizuje širom Evrope. Četvrtu godinu zaredom, kampanja „Stop afričkoj kugi svinja“u 18 evropskih zemalja, uključujući i Crnu Goru, podiže svijest o ovoj veoma zaraznoj bolesti među farmerima, lovcima i veterinarima, i podstiče ih da preduzmu mjere kako bi zaustavili njeno širenje.

Bernhard Url, izvršni direktor Evropske agencije za bezbjednost hrane istakao je da je tokom posljednje decenije, afrička kuga svinja imala dramatičan uticaj na sektor proizvodnje svinja u Evropi i nastavlja da ugrožava lokalnu i regionalnu ekonomiju.

Napori koji se ulažu u cilju zaustavljanja i širenje virusa mogu imati efekta, mada generalno stanje širom Evrope nije pozitivno i moramo biti na oprezu. Farmeri, lovci i veterinari imaju posebno važnu ulogu u prijavljivanju sumnjivih slučajeva“, izjavio je Bernhard Url.

Kampanja „Stop afričkoj kugi svinja“(#StopASF) podstiče komercijalne i manje farmere, veterinare i lovce da „otkrivaju, spriječe i prijavljuju“ slučajeve AKS-a kod domaćih i divljih svinja. Kampanja se realizuje u partnerstvu sa lokalnim vlastima u 18 zemalja, a u našoj zemlji tu ulogu ima Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore i Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove.

“U Crnoj Gori bolest afričke kuge svinje nikada do sada nije detektovana, ali Crna Gora ostaje zemlja visokog rizika, naročito imajuću u vidu pojavu bolesti u Srbiji i Sjevernoj Makedoniji prethodnih godina, te njeno dugogodišnje prisustvo u Mađarskoj, Bugarskoj, Rumuniji, Grčkoj i drugim zemljama Evrope kojima se nezaustavljivo širi”, izjavila je Mirjana Lekić, EFSA Focal Point u Crnoj Gori.

Afrička kuga svinja je kontagiozna, virusna bolest domaćih i divljih svinja koja se odlikuje hemoragičnom septikemijom i visokim procentom letaliteta kada se prvi put prezentuje na određenoj teritoriji. Riječ je o virusu koji je veoma otporan i dugo ostaje infektivan u spoljašnjoj sredini, a inficira isključivo domaće i divlje svinje. Čovjek ne može oboljeti, ali s obzirom na dugotrajnu i visoku otpornost virusa u spoljašnjoj sredini i proizvodima od svinja, treba uvijek imati na umu da čovjek može biti značajan faktor u prenosu infekta i bolesti, što rezultira velikim ekonomskim gubicima u svinjarstvu i poljoprivredi jedne zemlje. Do sada nije napravljena efikasna vakcina, a terapija ne postoji, tako da je jedini vid borbe sa ovom bolešću održavanje zadovoljavajuće biosigurnosti, nabavljanje životinja iz odobrenih objekata i bezbjednog porijekla,

 a kada se bolest prezentuje kontroliše se ubijanjem i neškodljivim uklanjanjem svih svinja na zaraženim farmama i gazdinstvima.

Tokom 2022. godine, u nekim zemljama poput Rumunije, Poljske i Bugarske je došlo do smanjenja prijave slučajeva bolesti kod domaćih i divljih svinja. Međutim, AKS je detektovana u Italiji, Grčkoj i Češkoj, a nastavlja da se širi u Srbiji, dok je pojava bolesti, po prvi put, registrovana i u  Sjevernoj Makedoniji.

Učite, budite aktivni i dijelite informacije

Posjetite sajt EFSA kampanje za više informacija, i pogledajte dokumente, infografike, postove na društvenim mrežama koje možete da koristite i druge materijale.

Kao agencija Evropske unije, EFSA podliježe Uredbi (EU) 2018/1725, koja ima jednaku pravnu vrijednost kao Opšta uredba o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (GDPR) koja se primjenjuje u državama članicama EU i koja je usklađena sa GDPR pravilima i principima o zaštiti ličnih podataka.