VAŽNO OBAVJEŠTENJE

KORISNICIMA LOVIŠTA – LOVAČKIM DRUŠTVIMA, ORGANIZACIJAMA I JAVNIM PREDUZEĆIMA ZA UZGOJ, ZAŠTITU I LOV DIVLJAČI -  ČLANICAMA LOVAČKOG SAVEZA CRNE GORE

S obzirom na pojavu afričke svinjske kuge prethodnih dana u Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj, te već duže prisustvo u regionu, uključujući Srbiju, Sjevernu Makedoniju, Bugarsku, Rumuniju, Mađarsku i mnoge druge zemlje Evrope, Azije i Afrike, u prilogu ćete naći pismo, sa kojim vas upoznajemo, sa informacijama o tome, riziku i potrebnim koracima, kojeg smo dobili od Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, broj 003/1-312/23-2738/5 označen sa hitnosti. 

Dopis Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove