NA CRNOGORSKIM PUTEVIMA DIVLJAČ I DALJE STRADA - POSTAVLJANJEM ZNAKOVA SPRIJEČIMO BUDUĆE NESREĆE

Lovački savez Crne Gore, nacionalna asocijacija lovaca, u ime svojih članica: lovačkih društva, organizacija i javnih preduzeća za uzgoj zaštitu i lov divljači obratio se Upravi za puteve Crne Gore sa zahtjevom za postavljanje vertikalne signalizacije, znakova opasnosti - divljač na putu, na svim javnim putevima koji prolaze kroz lovišta Crne Gore, a čije je održavanje u nadležnosti ove Uprave, iz razloga upozoravanja vozačima motornih vozila na opasnost prelaska divljači preko puteva kako bi prilagodili brzinu vožnje i povećali opreznost.

Naime, u trideset i jednom lovištu u Crnoj  Gori, koja koriste, po osnovu Odluke Vlade Crne Gore, lovačka društva, organizacije i javna preduzeća za uzgoj zaštitu i lov divljači – članice nacionalne asocijacije Lovačkog saveza Crne Gore došlo je, kao rezultat dugogodišnjeg dobrog rada, do značajnog povećanja brojnosti svih vrsta divljači od kojih su posebno u ekspanziji divlja svinja, medvjed i srneća divljač.

U uslovima otvorenih lovišta kakva su u Crnoj Gori ova divljač često prelazi puteve u potrazi za hranom, bježeći ispred predatora, tražeći zaklon, uslijed dnevne i sezonske migracije i slično. Iz tog razloga postoji velika mogućnost njenog direktnog kontakta sa vozilima, što se, u zadnje vrijeme, često i dešava, sa velikim materijalnim posljedicama i na motornim vozilima i na divljači. Nekom srećom još uvjek nije bilo ljudskih žrtava proizašlih iz kontakata divljači i vozila.

Da bi zaštitili prvenstveno ljude ali i divljač, izbjegli eventualne štete na vozilima i štete na divljači, smatramo da je potrebno u što hitnijem roku na svim putevima, na kojima Uprava vrši održavanje, a koji prolaze kroz lovišta, postaviti znakove opasnosti - divljač na putu, iz razloga upozoravanja vozačima motornih vozila na opasnost prelaska divljači preko puteva kako bi prilagodili brzinu vožnje i povećali opreznost.

Upravi za puteve dostavljeni su kontakti svih korisnika lovišta, kako bi njihova služba održavanja, u saradnji sa  stručnim službama korisnika lovišta, odredila mjesta na putevima kroz lovišta na kojima će biti postavljeni znakovi opasnosti divljač na putu.

Upravi za putevie sa zahtjevom za postavljanje vertikalne signalizacije, znakova opasnosti - divljač na putu, Lovački savez Crne Gore se obraćao i ranije, ali do značajnijeg postavljanja znakova opasnosti divljač na putu, nije došlo. Međutim kako su i dalje sve češći kontakti automobila sa divljači na našim putevima (nedavno na putu Kolašin – Podgorica automobilom usmrćena odrasla jedinka mrkog medvjeda, srećom bez ljudskih gubitaka uz veliku materijalnu štetu) ponovo smo kod Uprave za puteve obnovili ovaj zahtjev.