Potpredsjednik CIC koordinacionog foruma za srednju i istočnu evropu Anton Vršćaj u posjeti Lovačkom savezu Crne Gore

U posjeti Lovačkom savezu Crne Gore početkom mjeseca jula boravio je potpredsjednik CIC foruma za srednju i istočnu Evropu gospodin Anton Vršćaj. Tom prilikom susreo se sa predsjednikom Lovačkog saveza Crne Gore gospodinom Nikolom Markovićem sa kojim je vodio razgovore o realizaciji ranije dogovorenih aktivnosti koje je Lovački savez Crne Gore preuzeo kada je u pitanju očuvanje prirode i divljači ali i budućoj saradnji između Lovačkog saveza Crne Gore i CIC-a, Svjetskog savjeta za lov i očuvanje divljači u čijem je punopravnom članstvu nacionalni savez lovaca Crne Gore od 2003. godine.

Odmah na početku razgovora gospodin Anton Vršćaj izrazio je zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom ističući da Lovački savez Crne Gore, obzirom na svoj cjelokupni rad u lovstvu regiona i šire, zavređuje i ima posebna i velika priznanja CIC-a, ove najveće asocijacije lovaca i ljubitelja prirode i divljači Svijeta.

Poseban akcent razgovora odnosio se na rad u okviru regiona i foruma CIC-a za srednju i istočnu Evropu, realizaciji zaključaka sa sastanaka Foruma sa Bleda 2007. na kojem je tema bila gazdovanje sa šakalom, i Sarajeva 2008. godine, kada je za temu bilo gazdovanje sa vukom. Tom prilikom predsjednik Marković informisao je gospodina Vršćaja da su u skladu sa donijetim Rezolucijama u Bledu o šakalu, i u Sarajevu o vuku, preduzete sve predviđene mjere koje one propisuju. Takođe predsjednik Marković kazao je da će se i dalje pratiti stanje populacija ovih predatora, njihovog širenja kako brojčanog tako teritorijalnog, da će se i dalje preduzimati propisane mjere i o tome kao i do sada izvještavati CIC.

Predsjednik Marković takođe izvjestio je gospodina Vršćaja o novom Pravilniku o lovnim sezonama u Crnoj Gori, koji je donešen bez saglasnosti lovaca Crne Gore, po kojem su lovne sezone za svu lovnu divljač u odnosu na prethodni Zakon i kao i u odnosu na lovne sezone zemalja u okruženju jako smanjene, i obzirom na uzgoj i zaštitu divljači naučno neutemeljene. U okviru ove teme konstatovano je da je sa divljači jednog regiona poželjno jedinstveno gazdovati, što nas obavezuje i potpisani, pod pokroviteljstvom CIC, ugovori o međunarodnoj saradnji „Divljač ne poznaje granice“ koja u svojim odredbama predviđa usaglašavanje termina lovnih sezona.

Na inicijativu i znak priznanja za dosadašnje rezultate u radu CIC-a, predložena je i prihvaćena organizacija 10-e jubilarne sjednice CIC foruma za srednju i istočnu Evropu u Crnoj Gori, što je veliko priznanje Lovačkom savezu Crne Gore. Sa gospodinom potpredsjednikom Vršćajem dogovoren je termin održavanja za 7, 8 i 9 oktoba, što je naišlo na opšte odobrenje i zadovoljstvo u CIC-u. Povodom ovog dogovora predsjednik CIC foruma gospodin Veljko Varićak uputio je predsjedniku Markoviću telegram sledeće sadržine:

Poštovani gospodine predsjedniče,
Dragi prijatelju Nikola,

U ime CIC, CIC Koordinacijskog Foruma za srednju i istočnu Evropu i u svoje lično ime, zahvaljujem tebi, Lovačkom savezu i državi Crnoj Gori, da ste prihvatili organizaciju 10. jubilejnog zasjedanja Foruma, koji će se održati u Cetinju od 7. - 9. oktobra 2009. godine
Ubeđen sam, da ćete kao što Crna Gora i umije odlično organizirati to naše jubilarno zasjedanje.