KAKO SE POSTAJE LOVAC

Zakonu o divljači i lovstvu propisano je da je lovac lice koje ima položeni lovački ispit, dozvolu za lov i lovnu kartu i obavlja osnovne zadatke lova: uzgoj, zaštitu, lov i korištenje divljači i njenih djelova uz poštovanje lovačkih običaja i etike.

U toku je lovna sezona, a da bi neko mogao vršiti lov mora imati potrebne dokumente, dozvolu za lov i lovnu kartu, lična identifikaciona dokumenta, oružni list za lovačko oružje koje nosi u lov i ako lovi pomoću pasa dokumenta koja potvrđuju njegovu rasnost i identitet psa.

Dozvola za lov i lovna karta izdaju se fizičkom licu, izuzev strancu, koje ima položen lovački ispit i odobrenje za nošenje lovačkog oružja i koje je član odgovarajuće lovačke organizacije.

Sticanje ovih dokumenata propisano je zakonom. Tako je Zakonom o divljači i lovstvu i Pravilnikom o programu, sadržaju i načinu polaganja lovačkog i sokolarskog ispita i ispita za ocjenjivača trofeja divljači  propisana obaveza i način polaganja lovačkog ispita.

Naime, kandidat za polaganje lovačkog ispita, lovac pripravnik, mora biti učlanjen kod korisnika lovišta radi obavljanja praktične obuke. Poslije uspješno obavljenog pripravničkog staža lovački ispit polaže pred Komisijom koju obrazuje, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja.

U svrhu boljeg upoznavanja i sticanja znanja iz ove oblasti Lovački savez Crne Gore je 2002. godine je izdao Skriptu za polaganje lovačkog ispita, a 2006 godine stručnu publikaciju „Lovstvo“. U ovoj publikaciji u 18 poglavlja obrađene su detaljno sve cjeline lovstva. Kako se ova materija što više željela prilagoditi lovcu-pripravniku, učiniti mu je dostupnijom, 2009 godine izdat je „Priručnik za plaganje lovačkog ispita“ po sistemu pitanja i odgovori. Priručnik je dostupan lovcima pripravnicima preko korisnika lovišta, a njegova elektronska verzija dostupna im je i  na web-sajtu www.lovackisavez.me

Lice koje je položilo lovački ispit i koje se želi baviti lovom podnosi, u daljoj proceduri, Ministarstvu unutrašnjih poslova, zahtjev za odobrenje za nabavku i nošenje lovačkog oružja. Uz zahtjev prilaže kopiju Uvjerenja o položenom lovačkom ispitu, potvrde da nije krivično niti prekršajno kažnjavan i druga, Zakonom o oružju, tražena dokumenta.

Tek poslije dobijanja ovog odobrenja i izdavanja oružnog lista za lično lovačko oružje on može vršiti lov shodno zakonskim i drugim propisima kojima se uređuje lovstvo.

 A lovstvo u našoj zemlji je uređeno ne samo Zakonom o divljači i lovstvu i podzakonskim aktima koji proizilaze iz njega već i drugim zakonima koji regulišu oblast lovstva, međunarodnim konvencijama i sporazumima kojih je Crna Gora potpisnica, Statutom i drugim internim aktima korisnika lovišta kao i Kodeksom lovaca Crne Gore, i planskim dokumentima koje donosi korisnik lovišta, a saglasnost na njih daje Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Odredaba svih ovih propisa i akata lovci u uzgoju, zaštiti, uređenju lovišta i lovu moraju se striktno pridržavati.