ODRŽANA REDOVNA SJEDNICA SKUPŠTINE LOVAČKOG SAVEZA CRNE GORE

Redovna sjednica Skupštine Lovačkog saveza Crne Gore održana je u Podgorici 22 decembra 2014. godine.

Na ovoj sjednici razmatran je Izvještaj o radu između dvije sjednice Skupštine kojeg je podnio predsjednik Lovačkog saveza Crne Gore Nikola Marković, finansijski Izvještaj za 2013 godinu, stanje u lovstvu, planirane aktivnosti za naredni period i druga pitanja od značaja za rad Lovačkog saveza Crne Gore i njegovih članica.

Predstavnici članica, lovačkih udruženja i javnih preduzeća za uzgoj, zaštitu i lov divljači  upoznati su sa novinama u lovnom zakonodavstvu, toku izrade planske i izvještajne dokumentacije, obrazovanju, programima i projektima u  lovstvu,  međunarodnim aktivnostima, kao i sa streljačkim takmičenja i drugim aktivnostima u izvještajnom periodu.

Razgovaralo se o Programu razvoja lovstva Crne Gore za period 2014 – 2024 godina, koji je usvojila Vlada Crne Gore na sjednici od 18 decembra 2014 godine, njegovom značaju kao krovnog planskog dokumenta i ocjenjeno da  on polazi od savremenog shvatanja lovstva i ima za cilj da se divljač sačuva i unaprijedi kao integralni dio cjelokupne životne zajednice.

Istaknut je veliki doprinos lovaca kada je u pitanju realizacija projekat Podrška u kontroli i iskorjenjivanju bjesnila i klasične svinjske kuge u Crnoj Gori koji je od značaja za zdravlje ljudi i koji se pod okriljem Evropske Unije realizuje u našoj zemlji i zemljama regiona već više godina.

Sve aktivnosti ocjenjene su dobrim i Izvještaji su jednoglasno usvojeni. Takođe, ocjenjeno je da su korisnici lovišta u izvještajnom periodu uspješno radili  na ostvarenju planiranih mjera gazdovanja koje su bile su  usmjerene na razvoju lovstva u Crnoj Gori.

U narednom periodu, zaključeno je na sjednici, potrebno  je još više raditi na ostvarenju zacrtanih ciljeva održivog razvoja divljači i prirode pridržavajući se smjernica i mjera koja propisuje novousvojeni  Program razvoja lovstva Crne Gore za period 2014 – 2024 godina.