LOVAČKI SAVEZ CRNE GORE OBJAVLJUJE PROGRAM OBRAZOVANJA ZA STICANJE STRUČNE KVALIFIKACIJE ČUVAR/ČUVARKA LOVIŠTA - REZERVATA

Lovački savez Crne Gore objavljuje program obrazovanja za sticanje stručne kvalifikacije čuvar/čuvarka lovišta - rezervata

Shodno članu 20 Zakona o obrazovanju odraslih (,,Službeni list CG”, br. 20/2011 i 47/2017) Lovački savez Crne Gore, kao licencirani organizator obrazovanja odraslih po Programu obrazovanja za sticanje stručne kvalifikacije Čuvar/čuvarka lovišta - rezervata (Rješenje Ministarstva prosvjete UP I 060-8/2017 od 31. jula 2017. godine, objavljeno u ,,Službenom listu CG,” broj 53/2017), objavljuje Javno važeći program obrazovanja za sticanje stručne kvalifikacije Čuvar/čuvarka lovišta – rezervata, koji je donijelo Ministarstvo rada i socijalnog staranja na osnovu člana 14 Zakona o obrazovanju odraslih (,,Službeni list CG”, broj 20/11 i 47/17) na prijedlog Nacionalnog savjeta za obrazovanje (Rješenje broj 100-125/16-2 od 21. oktobra 2016. godine).

RJEŠENJE O JAVNO VAŽEĆEM PROGRAMU OBRAZOVANJA ZA STICANJE STRUČNE KVALIFIKACIJE ČUVAR/ČUVARKA LOVIŠTA – REZERVATA