Naseljavanje zeca u lovište “Orjen” – Herceg Novi

Sredinom mjeseca avgusta  lovci Lovačkog udruženja „Orjen“ iz sopstvenih sredstava nabavili su i naselili zecom lovište “Orjen” kojim uspješno već decenijama gazduju.

Naime na lokalitetu Vrbnja, sjeverno do planine Orjen i lijevo do granice sa Republikom  Sprskom, izvršeno je naseljavanje zecom.

Naseljavanju su prethodili uzgojni radovi na melioraciji pojedinih livada, a izvršeno je i  čišćenje terena od predatora (lisica i kunica) koji su mogli ugroziti populaciju zeca koja se naseljava.

Sa  ovog lokaliteta, kako se predviđa populacija će se zahvaljujući velikoj reproduktivnoj sposobnosti vrste, kao i mjerama uzgoja i zaštite, širiti na ostale terene lovišta.

Lokalitet je prema riječima upravnika lovišta Jovana Radmana proglašen Odlukom Upravnog odbora Lovačkog udruženja „Orjen“ rezervatom.Eventualni krivolov će se najstrožije kažnjavati. Rezervat je ustanovljen na 3 godine, propisno, kako to nalaže Zakon o divljači i lovstvu, obilježen i pojačan je nadzor lovočuvarske službe.

Zečevi su nabavljeni zahvaljujući ponajviše upravi udruženja. Kupljeni su i djelom iz sredstava ostvarenih od lovnog turizma, a posebne zasluge imao je potpresednik LU Mišo Škobalj.

Nije prvi put da lovci Lovačkog udruženja „Orjen“ naseljavaju lovište divljači. Rađeno je to i prethodnih godina, a naseljavani su zec, jarebica kamenjarka i fazan. I ove godine u lovište pušteno je 100 komada fazanske divljači.

Lovci Lovačkog udruženja nisu samo aktivni kada je u pitanju naseljavanje divljači, već oni marljivo rade i na uređivanju lovišta. Podignuti su svi lovno-uzgojni i lovno-tehnički objekti u lovištu. Početkom prethodne decenije u Bjelskim Kruševicama renovirali su stari školski objekat u lovački dom, a ovih dana privode građevinske radove i na lovačkoj kući na prelijepoj Orjenskoj padini - Dizdarevici.