Lovci spremni za drugu fazu - intervju sa Nikolom Markovićem

Prenosimo intervju sa Nikolom Markovićem, predsjednikom Lovačkog saveza Crne Gore o početku lovne sezone i kampanje borbe protiv bjesnila koji je objavljen u dnevnom listu „Dan“  u rublici „Lov i ribolov“ u broju od 01. oktobra 2011. godine.

* U Crnoj Gori će uskoro početi oralna vakcinacija protiv bjesnila lisica i drugih divljih mesojeda. Kakve su obaveze Lovačkog saveza u ovom projektu.

Kako je to već ranije najavljeno, a imajući u vidu činjenicu da zarazne bolesti divljih životinja ne poznaju granice, i da bjesnilo kod divljih životinja predstavlja regionalni problem, iz Evropskog IPA fonda su izdvojena sredstva za finansiranje projekta "Podrška kontroli i suzbijanju bjesnila i klasične kuge svinja" u zemljama našeg regiona. Ovih dana  počinje implementacija ovog projekta u Crnoj Gori.

Da bi se postigao glavni cilj projekta populacije divljih životinja, posebno lisice i divlje svinje koje predstavljaju prirodni izvor bjesnila i klasične svinjske kuge, moraju da se procjene i prate. Projekat  je pripremio metodologiju za definisanje gustine lisica i divljih svinja na teritoriji Crne Gore zasnovanu na direktnoj i indirektnoj metodi.  U  skladu sa obrazovanjem, iskustvom, specifičnošću terena i drugim uslovima, lovci su odabrani kao najkompetentniji da implementiraju ove značajne poslove. Već prvi dio posla je obavljen i lovci su uradili monitoring divljih životinja koristeći indirektnu census tehniku koja  je bazirana na procjeni prisustva i broja izmeta dvije ciljne grupe – lisica i divljih svinja, kao i  prisustva izmeta drugih životinja. Za uspješno obavljenu prvu fazu monitoringa na pres konferenciji upriličenoj povodom ove kampanje, lovci su dobili pohvale od vođe projekta gospodina Paula Vivanija, ministra poljoprivrede i ruralnog razvoja Tarzana Miloševića i Iva Popovića direktora Veterinarske ustanove.

U drugoj fazi projekta lovci će vršiti odstrijel radi analize uspješnosti vakcinacije divljih životinja.

* S obzirom na nedavne brojne požare, da li Lovački savez ima podatke o eventualnim gubicima među divljači, migracijama i tome slično?

Već ranija iskustva govore o gubicima divljači u vrijeme elementarnih nepogoda požara i poplava. Da bi se dokazao stvarni utjecaj elementarnih nepogoda na divljač tokom požara i poplava nastoji se pratiti kako se ove elementarne nepogode odražavaju na divljač za što su zadužene stručne službe korisnika lovišta. Uz objektivne teškoće praćenja divljači u ovakvim situacijama, dolazimo  do nekih podataka o stradaloj divljači koje se prezentuju Ministarstvu i Lovačkom savezu putem godišnjih izvještaja koje su korisnici dužni dostaviti po završetku lovne godine.

* Nova lovna sezona u Crnoj Gori je počela. Da li postoje neke izmjene u odnosu na prethodnu što se tiče pravila i slično...

Lovna sezona počinje, traje i završava se različito za Zakonom utvrđenu lovnu divljač. U nedjelju 2. oktobra lovna sezona  počinje na divlju svinju i  vuka, od krupne dlakave divljači, jazavca, kunu bjelicu i zlaticu, lisicu i šakala od sitne dlakave divljači, divlju gusku i jarebicu kamenjarku od pernate divljači. Ranije u avgustu ona je počela za zakonom dozvoljenu za lov pernatu divljač prepelicu, golubove grivnjaša i pećinara, grlicu i gugutku, zatim patke: gluvaru, zviždaru, ćubastu, glavatu, krunastu i kržu, kao i baljošku i bekasinu od lovostajem zaštićene,  i sivu vranu, svraku i sojku od Zakonom nezaštićene lovne divljači. Ova lovna divljač loviće se lovištima, u kvotama u kojima je odobrena  od strane Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, u sklopu odobrenog godišnjeg plana gazdovanja za lovnu 2011/12 godinu. Loviti se može nedjeljom i državnim praznicima. Divljač mogu loviti fizička lica koja imaju dozvolu za lov i lovnu kartu. Dozvola za lov se izdaje za svako lovište posebno, a lovna karta za sva lovišta u Crnoj Gori. Dozvolu za lov izdaje korisnik lovišta, a lovnu kartu Lovački savez Crne Gore preko korisnika lovišta.

Lovački savez Crne Gore lovcima želi uspješnu lovnu sezonu.

* Od drugih aktuelnosti što bi izdvojili za kraj razgovora?

Učešće naših predstavnika na Balkanskom prvenstvu "Sveti Hubert- Lovac i pas čiji su ovogodišnji domaćini  Lovački savez Srbije i Kinološki savez Srbije na terenima Lovačkog udruženja "Jelen-Natalinci"

Očekuje se dolazak svih reprezentacija sa teritorije Balkana kao i nekoliko reprezentacija zemalja Evropske Unije.

Našu ekipu čine: Pero Čelebić (vođa tima), Marković Simo, Đukić Dušan i Racković D.