POČINJE ODSTRIJEL LISICA U SVRHU MONITORINGA USPJEŠNOSTI ORALNE VAKCINACIJE U LOVNOJ 2015/16 GODINI

I u ovoj lovnoj sezoni, koja počinje u nedjelju 4 oktobra 2015 godine lov lisica  vršiće se između ostalog i za potrebe monitoringa uspješnosti oralne vakcinacije divljih životinja u projektu “Podrška kontroli i suzbijanju bjesnila i klasične kuge svinja“.

Projekat Podrška kontroli i suzbijanju bjesnila i klasične kuge svinja“, kao što je poznato, sprovodi se u svim zemljama regona, uz podršku Evropske unije, u cilju suzbijanja ove neizliječive bolesti koja se sa divljih životinja prenosi na čovjeka.

U Crnoj Gori sa kampanjom se počelo u jesen 2011 godine, a naši lovci dali su u prethodnim periodu veliki doprinos i najbolje su u regionu uradili projekat kada je u pitanju utvrđivanje brojnosti prenosilaca bjesnila i monitoring uspješnosti sprovedene oralne vakcinacije (odstrijel lisica), pa se nadamo da će i u ovoj sezoni oni biti uspješni i realizovati planirani odstrijel lisica za ove potrebe.

Obaveza lovaca je da u svrhu monitoringa oralne vakcinacije, Veterinarskim ambulantama dostave minimum 4 ulovljene lisice na 100 km vakcinisane oblasti na godišnjem nivou.

Naime, potrebno je lovci dostave sledeći broj odstrijeljenih lisica iz lovišta: Andrijevica 10, Bar 15, Bijelo Polje 35, Tivt 2, Bratogošt 18, Cetinje 30, Danilovgrad 15, Grahovo 10, Hridsko jezero 10, Kolašin 10, Kotor 7, Risan 7, Maja Karanfili 3, Mojkovac 10, Morača 15, Nikšić 55, Orjen 8, Paštrovsko 3, Petnjica 10, Pljevlja 45, Plužine 15, Podgorica I 35, Podgorica II 3, Podgorica III 5, Primorje 2, Rovca 8, Rožaje 15, Šavnik 15, Smiljevica i Bjelasica 15, Ulcinj 10 i Žabljak 10 komada odstrijeljenih lisica.

Određen broj lisica iz Nacionalnih parkova i lovišta posebne namjene je takođe potrebno dostaviti ambulantama za što su zadužene organizacije koje gazduju ovim površinama.

Za ove potrebe iz NP Durmitor potrebno je dostaviti veterinarskim ambulantama 15, odstrijeljenih lisica, iz  NP Biogradska Gora i NP Lovćen po 2 i u NP Prokletije 1 odstrijeljenu lisicu.

Iz lovišta posebne namjene potrebno je dostaviti veterinarskim ambulantama sledeći broj odstrijeljenih lisica: iz lovišta posebne namjene Piva 10, Komovi 10, Ljubišnja 5, i Dragišnjica 4 odstrijeljene lisice

Odstrijel lisica počinje sa početkom lovne sezone, u nedjelju 5 oktobra 2014. godine i traje do do 23. februra 2015 godine.

Lovci, dakle, prema planu za uzorkovanje i sa različitih lokacija trebaju da podnesu uzorke tijela odstrijeljenih lisica veterinarskim ambulantama. Leševi lisica treba da se čuvaju na hladnom (ne na smrznutom) odmah nakon odstrijela. Idealno bi bilo da se dostave veterinarskoj ambulanti u roku od 24h nakon odstrijela, a u izuzetnim slučajevima, i držanje od 3 dana u hladnom nakon odstrijela.

Lovci trebaju obezbijediti sve podatke neophodne za popunjavanje obrasca za podnošenje uzoraka veterinarskim ambulantama uključujući i lokaciju gdje je lisica odstrijeljena.

Popunjene i ovjerene Upute za ispitivanje odstrijeljenih lisica u svrhu uspješnosti oralne vakcinacije protiv bjesnila, koje lovcima izdaje Veterinarska ambulanta, se čuvaju i predaju matičnoj lovačkoj organizaciji koja Veterinarskoj Upravi dostavljaju zahtjev za isplatu naknade, u visini od 15 € po komadu ulovljene lisice, uz kopiju Uputa, sa žiro računom i PIB-om lovačke organizacije.

Napominjemo da se lovci moraju pridržavti zakonskih propisa koji regulišu lov, planova gazdovanja i plana realizacije odstrijela lisica po lovištima kada je u pitanju projekat “Podrška kontroli i suzbijanju bjesnila i klasične kuge svinja“.