POTPISANI UGOVORI O KORIŠĆENJU LOVIŠTA SA 17 KORISNIKA

Ugovor o korišćenju lovišta potpisan je 8 februara 2023 godine u prostorijama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, između predstavnika ovog vladinog resora i 17 izabranih korisnika, kojima su lovišta dodijeljena na korišćenje na osnovu Odluke koje je Vlada Crne Gore donijela krajem decembra 2022. godine.

Sastanku su ispred ministarstva prisustvovali ministar Vladimir Joković, Salih Gjonbalaj državni sekretar, Dragan Otašević Direktor direktorata za šumarstvo, drvnu preradu i lovstvo i Miloš Janković Načelnik za lovstvo, dok su u ime korisnika dodijeljenih lovišta bili prisutni ovlašteni predstavnici.

Ugovori o korišćenju lovišta za narednih 10 godina potpisani su za:

 • lovište „Ulcinj“ sa DOO za uzgoj i zaštitu divljači „Ulcinj“ iz Ulcinja;
 • lovište „Bar“ sa DOO „Lovstvo“ iz Bara;
 • lovište „Kotor“ sa Lovačkim udruženjem „Kotor iz Kotora;
 • lovište „Grahovo“ sa Organizacijom za uzgoj, zaštitu i lov divljači „Ilija Milović“ iz Grahova“;
 • lovište „Bratogošt“ sa Udruženjem za uzgoj, zaštitu i lov divljači „Bratogošt“ iz Velimlja;
 • lovište „Plužine“ sa Lovačkim udruženjem „Bajo Pivljanin“ iz Plužina;
 • lovište „Šavnik“  sa Lovno-ribolovnim društvom “Komarnica“ iz Šavnika;
 • lovište „Žabljak“ sa Lovačkim udruženjem „Durmitor“ iz Žabljaka;
 • lovište „Danilovgrad“ sa DOO za uzgoj, zaštitu i lov divljači i riba iz Danilovgrada;
 • lovište „Podgorica I“ i „Podgorica III“ sa Lovačkom organizacijom „Podgorica“ iz Podgorice;
 • za lovište „Podgorica II“ sa Lovačkim društvom „Zeta“ iz Golubovaca;
 • lovište „Cetinje“ sa Lovačkim društvom „Cetinje“ iz  Cetinja;
 • lovište „Morača“ sa Lovačkim društvom „Manastir Morača“ iz Podgorice;
 • lovište „Bijelo Polje“ sa Lovačkom organizacijom „Bijelo Polje“ iz Bijelog Polja;
 • lovište „Hridsko jezero“ sa Lovačkom organizacijom „Hridsko jezro“ iz Plava i,
 • lovište „Maja Karanfili“ sa Lovačkom organizacijom „Maja Karanfili“ iz Gusnja.

Donošenju tih odluka prethodila je sprovedena procedura Javnog konkursa za dodjelu lovišta na korišćenje, koji je na osnovu odluke Vlade raspisalo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u septembru 2022. godine.

Sve prisutne u ime Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u čijem resoru se nalazi lovstvo, pozdravio je ministar Vladimir Joković koji je između ostalog naglasio da se potpisivanjem ovih Ugovora stvaraju uslovi za nastavak kontinuiranog gazdovanja za predmetnim lovištima, koji su i do sada bili organizovani u cilju uzgoja, zaštite, planskog i racionalnog korišćenja, kao i unapređenja i promocije lovstva, lovnih običaja i etike.

Predsjednik Lovačkog saveza Crne Gore, nacionalne asocijacije lovaca, u čijem članstvu se nalaze korisnici lovišta, pozdravio je predsjednik Nikola Marković, koji se zahvalio Ministarstvu na ukazanom povjerenju i istakao, između ostalog, da su lovačke organizacije najstarija i najbrojnija udruženja koja se na organizovan način, već jedan vijek u kontinuitetu, u skladu sa zakonskim propisima, brinu o divljači na ovim prostorima. Rezultat njihovog rada su očuvane i unaprijeđene populacije divljači sa čijim stanjem se možemo ponositi, a što nam je ujedno i obaveza kao punopravnoj članici Evropske i Svjetske porodice lovaca, kao i to da će u budućnosti lovci Crne Gore još više voditi brigu o uzgoju i zaštiti divljači  tog prirodnog bogatstva.

Pored potpisivanja Ugovora, predstavnici korisnika lovišta su imali priliku da sa ministrom i njegovim saradnicima razgovaraju o problemima sa kojima se susreću u gazdovanju lovištima i daju svoje sugestije za buduće gazdovanje istim.