Realizovana TAIEX radionica pod nazivom „Zaštita lovnih vrsta u Crnoj Gori“

Dana 28. i 29. marta 2023. godine, u okviru TAIEX podrške, u hotelu Aurel u Podgorici održana je dvodnevna radionica, pod nazivom Zaštita lovnih vrsta u Crnoj Gori“.

Na radionici su pored predstavnika Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede učestvovali predstavnici Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Lovačkog saveza Crne Gore, Uprave za gazdovanje šumama i lovištima, predstavnici pojedinih Korisnika lovišta: Lovačkih društava i organizacija i Javnih preduzeća za uzgoj, zaštitu i lov divljači, Uprave za inspekcijske poslove - inspekcije za šumarstvo, lovstvo i zaštitu bilja i ekološke inspekcije, Agencije za zaštitu prirode, JP NP Crne Gore, pojedini nezavisni konsultanti i eksperti iz oblasti lovstva i NVO sektora.

Predavači su bili konsultanti izabrani od strane Evropske Komisije, i to iz Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja - Uprave za zaštitu prirode Republike Hrvatske i konsultantske kuće „Zavita“ D.O.O. iz iz Republike Slovenije, koji su prenijeli iskustva svojih zemalja iz pregovora u prisupanju EU, kada je u pitanju  zaštita lovnih i drugih vrsta koje se nalaze na pojedinim Dodacima relevantnih međunarodnih propisa iz oblasti zaštite prirode - Direktive o zaštiti prirodnih staništa i divlje faune i flore (Direktive o staništima) i Direktive o očuvanju divljih ptica (Ptičje direktive). Konsultanti su takođe dali i uvid u postojeće prakse zaštite i gazdovanja - upravljanja sa tim vrstama uz objašnjenje ključnih elemenata režima zaštite istih.

Nakon konstruktivne i stručne diskusije oba u dana, od strane konsultanata, date su određene sugestije i preporuke, koje će  Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede biti od velike pomoći u donošenju odluka o budućem pristupu zaštite pojedinih lovnih vrsta u Crnoj Gori. S tim u vezi, predloženi su i određeni zaključci, koje se odnose na potrebu inteziviranja saradnje svih zainteresovanih strana uz zajednički rad na terenu, organizaciju na prikupljanju podataka i njihovu obradu, dalje harmonizacije zakonodavnog okvira, nadogradnje potrebnih kapaciteta, edukacije svih učesnika i rada na protokolima za prikupljanje potrebnih podataka.