FACE objavljuje svoj  Proglas za evropske izbore 2024

Brisel, 07 novembar 2023 – Evropska Federacija za lov i zaštitu (FACE), koja zastupa 7 miliona lovaca širom Evrope i sastoji se od 37 nacionalnih lovačkih saveza, zvanično je objavila svoj proglas za evropske izbore 2024 na svojoj sjednici Odbora koja je održana danas u Briselu.

Ovi izbori će imati značajan uticaj na politički izgled EU u narednih 5 godina, utičući na pravac politika i inicijativa EU, uključujući zakone o životnoj sredini i lovstvu.

Proglas FACE-a ima za cilj da osigura da interesi lovaca budu dobro zastupljeni u kampanji za evropske izbore 2024, baveći se izazovima koji proizilaze iz odluka donesenih u Briselu.

Predsjednik FACE-a,  Torbjörn Larsson izjavio je sljedeće "Ovaj proglas je značajan korak u osiguravanju da se glasovi evropskih lovaca čuju i bolje razumiju. Pozivamo naše kreatore politika da rade zajedno sa lovcima na unapređenju lovstva i očuvanja".

LOVAČKI SAVEZ CRNE GORE s ponosom se pridružuje ovoj evropskoj inicijativi za podršku FACE Izbornog Proglasa na nacionalnom nivou.

Nikola Marković predsjednik Lovačkog saveza Crne Gore je izjavio: “Posvećeni smo zastupanju interesa lovaca i očuvanju u našoj zemlji. Ovaj proglas nam daje jedinstveni glas za našu misiju promovisanja odgovornog lovstva i očuvanja našeg prirodnog i kulturnog nasleđa. Snažno ohrabrujemo kandidate i partije iz političkog spektra da potpišu i podrže ovaj proglas".

Svi članovi FACE-a  prikupljaju podršku za proglas od kandidata za poslanike koji zastupaju različita politička stanovišta. Od kandidata za poslanike se traži da potpišu i pruže podršku funkcionalnom i pristupu zasnovanom na dokazima kreiranju politike za lovstvo i očuvanje.

Ovaj proglas navodi skup od 5 ključnih zahtjeva i služi kao moćno sredstvo kojim se evropski budući kreatori politika podstiču da sarađuju sa lovcima. On takođe naglašava važnost ponovnog uspostavljanja Međugrupe Evropskog parlamenta"Biodiverzitet, lovstvo, selo" za parlamentarni mandat 2024-2029, i poziva zakonodavce u Briselu da prepoznaju vrijedne doprinose lovaca očuvanju, ekonomiji i društvu.

Dr. David Scallan, Generalni Sekretar FACE-a, naglasio je na objavljivanju da "Tačno godinu dana prije sljedećih Evropskih Izbora (6-9.juna 2024) – FACE i njegovi Člnovi zaključili su Kampanju evropskih lovaca sa više od  365,000 pristalica širom Evrope. Izborni Proglas FACE-a nadograđuje se na uspjeh ove kampanje, sa ciljem da pošalje jasnu poruku kreatorima politike u narednom mandatu u Briselu: Radite sa nama!".

Kampanja FACE Proglasa nastaviće svoje napore koji će dovesti do evropskih izbora u 2024, od 6-9 juna.

Kako podržati FACE Proglas?

Da biste doprinijeli uspjehu kampanje, podršku možete pokazati promovisanjem i dijeljenjem proglasa, pokazujući svoju posvećenost lovstvu i očuvanju u Evropi.

Za dalje informacije i novosti o kampanji FACE Proglasa posjetite: www.face.eu/elections-manifesto