AKCIJA SMANJENJA BROJA PREDATORA

Smanjenje broja predatora je jedna od vrlo značajnih mjera  uzgoja i zaštite divljači.

Lovačko društvo „Zeta“ korisnik lovišta „Podgorica II“  u više navrata ove lovne sezone  uspješno je u lovištu organizovalo akcije smanjenja broja predatora.

Smanjenje broja predatora je jedna od vrlo značajnih mjera  uzgoja i zaštite divljači.

Naime, prisustvo krupnih i sitnih predatora, vuka, šakala, lisice, kuna i drugih divljih životinja iz reda zvijeri u nekim našim lovištima, zahvaljujući njihovoj velikoj reproduktivnoj sposobnosti je znatno povećano. Predatori, u povećanoj brojnosti, znaju činiti značajne štete kako u lovištu tako i stočarima. Naručito u tome prednjače vukovi i šakali koji ponekad u hladnim zimskim mjesecima znaju desetkovati uzgojnu divljač ali i stada ovaca, koza, zaklati konje, krave i druge domaće životinje.

Uvažavajući biologiju predatora, potrebno regulisati njihovo brojno stanje na broj koji ne ugrožava uzgojnu divljač i ne pravi štete imovini fizičkih i pravnih lica. Smanjenje broja predatora vrši se odstrijelom.

Kao i u drugim zemljama, a u cilju smanjivanje broja predatora koji čine štetu na podnošljiv broj, korisnici lovišta organizuju hajke. Hajka je poseban način lova predatora u kojoj učestvuju lovci udruženja koje je zaduženo za gazdovanje sa divljači.

Tako je bilo i prethodnih nedjelja u lovištu „Podgorica II“ Lovačko društvo „Zeta“ u više navrata ove lovne sezone uspješno je u lovištu organizovalo hajke. Odstrijeljeno je 20 šakala i 3 lisice.

Lovačko društvo „Zeta“ broji oko 300 članova. Lovište „Podgorica II“ kojim gazduje Lovačko društvo „Zeta“ ima površinu 7.837 ha. Povoljni prirodni uslovi omogućuju uspješan uzgoj divljači. U lovištu su izgrađeni svi potrebni infrastrukturni objekti, kao i  fazanerija i strelište za glinene golubove na kojem se u organizaciji Društva i Lovačkog saveza Crne Gore organizuju takmičenja u gađanju glinenih golubova. U pripremi je izrgradnja lovačkog doma.