AKTUELNOSTI U LOVSTVU CRNE GORE

Lovostaj, donošenje izvještajne i planske dokumentacije, uređivanje lovišta, takmičenja u lovnom streljaštvu su neke od aktivnosti lovaca i lovačkih organizacija, korisnika lovišta, nakon  završene lovne sezone.

Lovna sezona završava se 24. februara i nastupa  lovostaj, period u kome je Zakonom o divljači i lovstvu zabranjeno loviti, progoniti ili uznemiravati divljač  u cilju obezbjeđenja mira u lovištu  neophodanog za neometanu reprodukciju, donošenje na svijet i odgoj mladih jedinki. U tom cilju zabranjen je i trening i obuka lovačkih pasa koja će trajati do 30. juna tekuće godine.

Lovna sezona protekla je dobro i lovci su uspješno ispunili planove gazdovanja sa divljači. Uspješno su realizovane planirane mjere uzgoja i zaštite, uređenja lovišta, održivog korišćenja i sprečavanja šteta od divljači.

Plan odstrijela lisica u cilju praćenja uspješnosti oralne vakcinacije po međunarodnom projektu »Podrška kontroli i suzbijanju bjesnila i klasične kuge svinja« koji se pod pokroviteljstvom Evropske unije sprovodi u našoj zemlji još od 2011 godine, u prošlog lovnoj sezoni realizovan je sa 67%, odnosno predato je 326 od 480 planiranih uzoraka u našim lovištima.  

Za ispitivanje eventualnog prisustva virusa klasične i afričke kuge svinja među populacijom divljih svinja lovci su tokom lovne sezone prikupili i 303 uzorka od ostrijeljenih divljih svinja i uputili ih na analizu u veterinarsku laboratoriju. Ovaj plan realizovan je sa 202%, odnosno predata su 303 uzorka a bilo je planirano je uzimanje 150 uzoraka.

Radi utvrđivanja brojnosti medvjeda u Crnoj Gori lovci su prikupili i određen broj uzoraka izmeta ove krupne zvijeri koja naseljava naše planine. Prikupljeni podaci će se u narednom periodu analizirati tako što će se ustanoviti DNK u svakom uzorku, odnosno izvršiti identifikacija svakog pojedinog primjerka mrkog medvjeda.

Lovci su tokom zime prihranjivali divljač, uređivali svoja lovišta, gradili lovne objekte u skladu sa planskom dokumentacijom, kada je to bilo potrebno pomagali ljudima u nevolji, dobrovoljno davali krv, pošumljavali goleti i požarišta, i radili i druga humana djela. Ranije, u toku godine uspješno su sprovedene i planirana takmičenja u lovnom streljaštvu.

Kao i prethodnih godina a nakon završene lovne sezone, planirane su brojne i zanačajne aktivnosti Lovačkog saveza Crne Gore,  lovaca i lovačkih udruženja koje su usmjerene u cilju održivog razvoja divljači, putem edukacije i obrazovanja.

U ovom periodu počinju se uređivati lovišta, obnavljaju se objekti za uzgoj i osmatranje divljači, granični znaci lovišta i zabrana, lovački domovi i drugo, a sve u cilju pripreme za novu lovnu godinu koja počinje 1 aprila ove i završava se 31. marta naredne godine.

Takođe, Lovačka udruženja i D.O.O. za uzgoj, zaštitu i lov divljači – korisnici lovišta dužna su donijeti Izvještaje o izvršenim radovima i preduzetim mjerama u prethodnoj 2018/19 lovnoj godini i donijeti planove za narednu 2019/20 lovnu godinu.

Lovački savez Crne Gore pružiće punu pomoć kod izrade ovih dokumenata, koji moraju biti u skladu sa Zakonom o divljači i lovstvu i dugoročnim planskim dokumentima, lovnim osnovama.

U periodu lovostaja osim ovih aktivnosti lovci se druže i takmiče u streljaštvu.

Naime, kao i ranijih i ove godine  lovci će se takmičiti u Ligi i Kupu Lovačkog saveza Crne Gore 2019 u gađanju nepokretne mete divljeg vepra, u disciplinama lovački karabin sa mehaničkim nišanom na rastojanju 100 metara stojeći, i u disciplini lovački karabin sa optičkim nišanom na rastojanju 100 i 200 metara, ležeći. Takođe će biti organizovana tradicionalna opštinska i međunarodna takmičenja kao i memorijali u istim disciplinama. Pored Kupa lovci će se takmičiti i u Ligi Lovačkog saveza u gađanju glinenih golubova, disciplina trap, 2x15 golubova plus play off+, standardnim lovačkim puškama koje nijesu namijenjene za profesionalna takmičenja.

Takmičenja, kao i prethodnih godina će biti za sve učesnike besplatna, a Lovački savez Crne Gore za pobjednike pripremio je prigodne nagrade.