Lov na divlje deponije

Kampanja "Ekološka nit koja nas spaja" Ministarstva održivog razvoja i turizma i nevladine organizacije "Euromost" nastavljena je krajem maja 2011 godine, u Bijelom Polju, akcijom lovaca iz LO "Bijelo Polje", koji su u saradnji sa Javnim komunalnim preduzećem "Lim" čistili smeće i uklanjali divlje deponije na dijelu lovišta Mračanje u blizini Pešterske visoravni.- Puni doprinos akciji, u kojoj je učestovalo preko 60 lovaca, dali su NVO "Euromost", kao i JKP "Lim", na čelu sa direktorom Rafetom Trubljaninom, koji su obezbijedili potrebnu opremu za učesnike u akciji. Vozilom za otpremanje smeća do deponije blagovremeno je prevezeno 300 ekoloških kesa za otpad koji su lovci sakupili na terenu. Ovo je pravi potez čuvanja životne sredine. Spremni smo da i ubuduće učestvujemo u svakoj sličnoj akciji - kaže Miloš Popović, predsjednik Lovačke organizacije "Bijelo Polje".
Imajući u vidi da se razno smeće i divlje deponije mogu vidjeti gotovo na svakom koraku, čak puno više na seoskoj nego u urbanoj sredini, Lovačka organizacija "Bijelo Polje" biće aktivna naročito kada su u pitanju tereni lovišta - kaže Popović.

- Lovočuvari Lovačke organizacije, koji su skoro svakodnevno prisutni u lovištu koje obuhvata vanurbano opštinsko područje, uz svoje redovne radne obaveze zaštite i uzgoja divljači, smatraće za obavezu sprečavanje stvaranja divljih deponija, bacanja smeća na terenima lovišta, zagađivanja izvora i tekućih voda, sprečavati paljenje vatre i uništavanje šuma, kao i svega što može ugroziti prirodu i divljač - kazala je Marija Radović, upravnik lovišta Bijelo Polje.

Lovci su poziv da učestvuju u akciji "Ekološka nit" shvatili kao obavezu i masovno se odazvali. Predložili su da rukovodstvo Lovačke organizacije organizuje slične aktivnosti, kako bi iz lovišta očistili brojne divlje deponije i spriječili bacanje smeća mimo lokacija određenih u tu namjenu - naglasio je sekretar Lovačke organizacije Tufo Pućurica.

- Smeće prijeti zdravlju divljači i najčešći je uzročnik pojave raznih nezaraznih i zaraznih bolesti životinja. Kako je naše lovište u poslednje vrijeme češće organizovano i posjećuju nas i lovci iz inostranstva, rasuti otpad kraj puta ili u lovištu baca ružnu sjenku na predivnu prirodu - ističe Pućurica.

LO apeluje na građane, posebno na području van grada, da obavijeste nadležne inspekcijske službe ili NVO "Euromost" i Lovačaku organizaciji "Bijelo Polje", na telefon 432-124, ukoliko uoče divlje deponije. Prijave će biti anonimne ukoliko to građanin zatijeva.

Lovačka organizacija godišnjim planom rada predvidjela je da u toku lovne 2011/12. godine organizuje okrugle stolove u lovačkim sekcijama mjesnih zajednica, kojima bi, pored lovaca, prisustvovali predstavnici na­dležnih inspecijskih slu­žbi, nevladinih organizacija, kao i mjesnih zajednica i građana u cilju iznalaženja rješenja i otklanjanja i sp­rečavanja stvaranja novih divljih deponija.