Lovci u službi suzbijanja bjesnila metodom oralne vakcinacije

U Crnoj Gori i ove kao i prethodnih godina dijagnostikovano je bjesnilo kod divljih ali i domaćih  životinja. To je takozvano silvatično ili šumsko bjesnilo, i prisutno je uglavnom kod lisica koje se, da podsjetimo, sa divljih ili domaćih životinja prenosi najčešće ujedom. Virus bjesnila se sa mjesta ujeda putem nerava prenosi do mozga, poslije čega liječenje nema efekta.

Bjesnilo je neizlječiva bolest ljudi, domaćih i divljih životinja, koje se prvenstveno suzbija zbog zaštite zdravlja ljudi. Kao i drugdje u svijetu, i kod nas u Crnoj Gori, se pruža podrška globalnim naporima veterinarskih i zdravstvenih službi, institucija i organizacija da se bolest iskorijeni, kao da se podigne svijest građana o toj bolesti i načinima njegovog  spriječavanja i iskorijenjavanja.

Kako je to već ranije najavljeno, a imajući u vidu činjenicu da zarazne bolesti divljih životinja ne poznaju granice, i da bjesnilo kod divljih životinja predstavlja regionalni problem, iz Evropskog IPA fonda su izdvojena sredstva za finansiranje projekta "Podrška kontroli i suzbijanju bjesnila i klasične kuge svinja" u zemljama našeg regiona. Ove godine počinje implementacija ovog projekta u Crnoj Gori, a vakcinacija će se vršiti u periodu od pet godina uzastopno, dva puta godišnje u proljeće i u jesen. U cilju iskorijenjivanja bjesnila u potpunosti u cijelom regionu, u ovaj projekat su uključene i ostale države zapadnog Balkana (Srbija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija i Albanija).

Planirano je da se vakcinacijom u potpunosti iskorijeni bjesnilo u populaciji divljih životinja (uglavnom lisica) i da se održi status odsustva od bolesti kod domaćih životinja pasa i mačaka. Glavni cilj projekta je da doprinese poboljšanju stočne proizvodnje, poveća prihode porodicama u ruralnom području, kao i da poboljša zdrastvenu zaštitu ljudi i životinja kroz smanjenje prevalence i incidence klasične svinjske kuge i bjesnila među domaćim i divljim životinjama kao i održivu epizootsku kontrolu ovih bolesti.

Da bi se postigao glavni cilj projekta populacije divljih životinja, posebno lisice i divlje svinje koje prestavljaju prirodni izvor bjesnila i klasične svinjske kuge, moraju da se procjene i prate.  Projekat  je pripremio metodologiju za definisanje gustine lisica i divljih svinja na teritoriji Crne Gore zasnovanu na direktnoj i indirektnoj metodi.  U  skladu sa obrazovanjem, iskustvom, specifičnošću terena i drugim uslovima, lovci su odabrani kao najkompetentniji da implementiraju ove značajne poslove. Saradnja lovaca dogovorena je sa Lovačkim savezom Crne Gore i lovci će učestvovali u implementaciji ovih i sličnih aktivnosti vezanih za Projekat.

U tu svrhu nedavno je u hotelu City u Podgorici održana radionica – trening, obuka u monitoringu divljih životinja, na temu Cenzus tehnike, direktne i indirektne metode, na kojem su uzeli učešća prestavnici lovaca, koji su odabrani kao vođe timova na ovom projektu, iz cijele države.

Trening je je održan kao seminar i trajao je jedan dan, sastojeći se od teoretskog i praktičnog dijela, i imao je za cilj da se lovci upoznaju sa specifičnim zahtjevima za pravilnu implementaciju zadataka.

Predavanje je održao stariji kratkoročni ekspert u ekologiji divljih životinja Paulo Tizzani uz podršku mlađeg kratkoročnog eksperta u ekologiji divljih žvotinja Srđana Šašića.

Ovom obukom obuke lovci su u potpunosti osposobljeni da sprovedu monitoring divljih životinja koristeći indirektnu census tehniku koja  je bazirana na procjeni prisustva i broja izmeta dvije ciljne grupe – lisica i divljih svinja, kao i  eventualnog prisustva izmeta drugih divljih životinja, tokom transekta.