„LOVSTVO“ PROŠIRENO I DOPUNJENO IZDANJE

Lovački savez Crne Gore je u cilju obilježavanja 85 godina postojanja izdao je prošireno i dopunjeno izdanje stručne publikacije  „Lovstvo“.

Ova stručna publikacija sadrži 19 poglavlja, koji su hronološki povezani i prezentirani čitalačkoj publici na 873 stranice. Napisana je od strane domaćih stručnih lica iz oblasti lovstva, ilustrovana je velikim brojem kvalitetnih fotografija i tehnički obrađena po najsavremenijim standardima.

Izdavač: Lovački savez Crne Gore;   Za izdavača: Nikola Marković, predsjednik; Urednik: Mladen Ćabak, sekretar, Tehnička obrada: Slađana Ćuković,
Lektura i korektura: Lidija Kaluđerović i Branko Vuković; Cetinje; 
Tiraž: 1.000 primjeraka; 
Štampa: IVPE – Cetinje.

Sadržaj:

 1. Luka Milunović 
  Lov na tlu Crne Gore u prošlosti ( 8 - 29 str.);
 2. Miodrag Radunović 
  Lovno zakonodavstvo u oblasti divljači i lovstva ( 30 - 81 str.);
 3. Marko Dakić 
  Organizacija lovstva (82 – 93 str.);
 4. Marko Dakić 
  Lovna etika (94 – 103 str);
 5. Mladen Ćabak 
  Značaj lovstva (108 -117 str.);
 6. Mladen Ćabak 
  Biologija divljači (118 – 241 str.);
 7. Mladen Ćabak 
  Uzgoj i zaštita divljači (242 – 305 str.;
 8. Kerim Zejnilović, Miloš Janković 
  Bolesti divljači(306 – 341 str);
 9. Mladen Ćabak 
  Planiranje i gazdovanje u lovištu (342 – 393 str);
 10. Alija Bralić 
  Objekti u lovištu (394 – 415 str);
 11. Alija Bralić 
  Orjentacija u prirodi (416 – 429 str.);
 12. Miloš janković
  Štete od divljači i na divljač (430 – 489 str.);
 13. Nikola Marković 
  Lovačko oružje i municija i osnovi balistike (490 – 561 str.);
 14. Nikola Sjekloća 
  Lovna kinologija (562 – 617 str.);

 15. Divljač i njeni tragovi (618 – 649 str.);
 16. Slobodan Cmiljanić 
  Lov divljači (649 – 699 str.);
 17. Slobodan Cmiljanić 
  Postupak sa odstrijeljenom divljači (700 – 709 str.);
 18. Nikola Marković 
  Lovački trofeji, obrada iocjenjivanje (710 – 839 str.);

 19. Fotografije lovstva u Crnoj Gori u prošlosti (840 – 871);

PREDGOVOR

Lov i lovstvo najstarije su aktivnosti čovjeka koje su se, uporedo sa njegovom evolucijom, kroz vrijememijenjale. U drevnoj prošlosti čovjek se bavio lovom radi obezbjeđivanja hrane za opstanak da bi danas glavni cilj lova i lovstva bio očuvanje ugroženih i zaštićenih populacija divljači i drugih zaštićenih životinjskih vrsta..

Naime, lovci su, kao i drugi sudionici modernog društva, shvatili da je biodiverzitet neprocjenljivo bogatstvo čije očuvanje dugujemo našim pokoljenjima.

Lovstvo je skup mnogobrojnih aktivnosti od kojih lov predstavlja minimalni dio i dolazi kao kruna dobrog rada na uzgoju i zaštiti divljači. U mnogo slučajeva lovci su jedini koji dobrovoljno rade na održavanju i unapređivanju kvaliteta staništa divljači, a time i svih zaštićenih vrsta. Sa svojim znanjem i poznavanjem staništa, lovci su najpouzdaniji izvor informacija i već danas, u mnogim evropskim zemljama, cijenjeni partner odgovornih vlasti za zaštitu životne okoline. Lovački običaji, kultura i tradicija, odnosi prema divljači i prirodi, kao i odnosi prema svojim kolegama, određuju lovce kao visoko kulturan i etički dio modernog društva. Mnoga istraživanja u zapadnoj Evropi potvrdila su lovstvo i lovce kao pouzdane i poštovane prenosioce znanja o prirodi drugim članovima šireg društva, a prepoznata je i značajna socijalna funkcija lova.

Danas pouzdano znamo da su ekološke funkcije staništa i njihovi međusobni uticaji jako bitni za opstanak i evoluciju svih životinjskih i biljnih vrsta, što trebamo imati u vidu prije svega kod pripreme dugoročnih planova gazdovanja lovištima. Kvalitet trofeja, a kod nekih vrsta divljači i količina ulova, ukazuju u kojoj mjeri su pravilno odabrane i primijenjene metode održivog razvoja staništa i divljači i u kojoj mjeri je naše gazdovanje bilo dobro i uspješno.

Promjene su jedina smjernica života, pa se tako stalno mijenjaju i znanje i saznanja o prirodi i divljači.

Najnovija naučna saznanja o svim vrstama divljači, dobroj praksi i iskustvima, skupljena su u ovoj značajnoj knjizi. Ubijeđen sam da nema lovca koji čitanjem ove knjige neće doći do novih informacija i saznanja i time nadgraditi svoje znanje i unaprijediti odnos prema divljači i prirodi. Crnogorski lovci su, bez svake sumnje, poštovani i značajni članovi familije sedam miliona evropskih lovaca, koji će svojim radom obezbijediti pokoljenjima očuvanu prirodu i divljač u lovištima. A vaši unuci će se, opravdano, ponositi jedinstvenom prirodom i ljepotom Crne Gore, kao i znanjem i mudrošću svojih očeva i djedova, koji su je očuvali!

Srečko Žerjav, direktor stručnih službi Lovačkog saveza Slovenije i potpredsjednik FACE, Federacije nacionalnih asocijacija lovaca Evropske Unije.

Kako je interesovanje za ovu knjigu svakim danom veće donešena je odluka da se jedan dio izdanja ove stručne publikacije proda i to:

 • za članove lovačkih udruženja po cijeni 20 € (dokaz: za lovce posjedovanje članske knjižice, lovne karte i dozvola za lov za tekuću  lovnu godinu, a za pripravnike posjedovanje članske knjižice,
 • za ostale građane po cijeni 30 €

Knjige se mogu preuzeti preko Lovačkih društava, organizacija i DOO za uzgoj, zaštitu i lov divljači – članica Saveza nakon prethodne uplate na žiro-račun Lovačkog saveza Crne Gore (520-956100-65).