HERCEGNOVSKI LOVCI U STALNOJ BRIZI ZA DIVLJAČ

Vreli toplotni talas koji je već duži veremenski period zahvatio našu zemlju donio je visoke i dugotrajne temperature vazduha,  koje su često prelaze iznad 30 stepeni Celzijusa. U ovom periodu izostale su atmosferske padavine pa je život divljači, u svim lovištima, znatno otežan. U takvim uslovima javili su se i požari. Požari su zahvatili jedan dio naših lovišta i  nanijeli velike štete divljači i lovstvu.

U Hercegnovskom lovištu, temparatura vazduha u ovom ljetnom periodu često ima tropski karakter, prelazi 30 i više stepeni, a divljači koje ima u izobilju potrebna je pomoć lovaca, u izvještaju o trenutnom stanju divljači i radu u lovištu „Orjen“ istakao je upravnik lovišta Jovan Radman.

Lovočuvarska služba i pojedini lovci stalno su prisutni na terenu. Još ranije oni su očistili izvore, lokve i pojilišta pripremili ih za sušnu sezonu, tako da  ovih dana  voda redovno se iznosi u pojilišta. U lovište se iznosi i hrana neophodna za divljač u ovakvim vremenskim uslovima i pojavi elementarnih nepogoda suše i požara.

Šumski požari koji su se pojavili u jedanom dijelu lovišta nanijeli su štete koje će se procijeniti nakon njihovog lokalizovanja. Vatrena stihija uništila je na tom području staništa divljači, jedan dio divljači je stradao, a jedan migrirao često i u druga lovišta. Na gašenju požara učestvovao je jedan dio naših članova, lovaca, spašavajući ljude, njhovu imovinu i divljač na požarom zahvaćenim područjima.

Sve one koji su učestvovali u ovim akcijama, za humana djela biće nagrađeni od strane Lovačkog saveza Crne Gore.

Lovačko društvo „Orjen“ koje je, po Odluci Vlade Crne Gore, korisnik lovišta “Orjen“ u lovištu je izgradilo dosta lovnih objekata koji služe za uzgoj i zaštitu divljači ali i objekata izgrađenih u svrhu druženja lovaca i organizacije rada Lovačkog društva. Takav jedan objekat  Lovačko društvo „Orjen“ završava na Dizdarici. To je lovački dom čija površina iznosi 80 m2 i on je izgrađen iz sopstvenih sredstsva, pomoći lovaca i Lovačkog saveza Crne Gore, dodaje na kraju upravnik Radman.