Obavještenje o sezonama lova

Prve nedjelje oktobra počeće lov određenih vrsta krupne dlakave i pernate divljači.

Naime, u nedjelju 6-og oktobra, shodno Zakonu o divljači i lovstvu i Pravilniku o lovnim sezonama počeće lov dlakave divljači: vuka, divlje svinje, zeca, šakala, lisice, jazavca, kuna zlatice i bjelice, lasice male, puha velikog, tvora i vjeverice, kao i lov pernate divljači jarebice kamenjarke, fazana, divlje guske i bekasine.

Još ranije, u avgustu, počeo je lov nekih vrsta pernate divljač. Lov prepelice, golubova: grivnaša i pećinara, grlice, gugutke, svrake, sojke i vrane, počeo je 4-og avgusta, a lov pataka: gluvare, zviždare, čegrtaljke, glavate, ćubaste, krže, kao i lov baljoške počeo je 18-og avgusta.

Lov divlje mačke i šumske šljuke, u skladu sa Pravilnikom o lovnim sezonama počeće u nedjelju 3-eg novembra.

Pravilnikom o lovnim sezonama propisano je i trajanje lova divljači. Za vuka, šakala i lisicu trajaće do kraja februara naredne godine, za patke, divlju gusku, šumsku šljuku, bekasinu, baljošku, goluba grivnaša, svrake, sojke i vrane do 15 februara naredne godine, za divlju svinju, kune, lasicu malu, tvora i fazana do 31 januara naredne godine. Lov zeca, divlje mačke, jarebice kamenjarke, goluba pećinara, grlice i gugutke trajaće do 31 decembra, a lov jazavca, puha i vjeverice do 30 novembra tekuće godine. Lov prepelice trajaće do 31 oktobra.

Ovim pravilnikom propisano je da su lovni nedjelja i dani državnih praznika.

Lovna divljač loviće se u kvotama odobrenim od strane Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, za lovnu 2013/14 godinu.

Molimo sve lovce da poštuju Zakon o divljači i lovstvu i Zakon o oružju, kao da prilikom odlaska u lov sa sobom obavezno nose dokumenta propisana zakonom: ličnu kartu, oružni list za lovačko oružje, dozvolu za lov i lovnu kartu.

Lovački savez Crne Gore lovcima želi dobar pogled i uspješnu lovnu sezonu.

Vrste lovne divljači u Crnoj Gori propisane su Zakonom o divljači i lovstvu, a sezone lova ovih vrsta Pravilnikom o lovnim sezonama.

Zakon o divljači i lovstvu, sa svim podzakonskim aktima, dakle i Pravilnikom o lovnim sezonama usklađen je Evropskim lovnim zakonodavstvom i potvrđenim međunarodnim direktivama i konvencijama od značaja za uređivanje pitanja koja čine predmet Zakona

Na planove odstrela lovne divljači koje donose korisnici lovišta saglasnost je dalo Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja.