ODRŽAN MEMORIJAL DRAGAN ŠAKOTIĆ 2021

U organizaciji Lovačkog saveza Crne Gore i lovačkog društva“ dr Zoran Kesler „ na strelištu Kunovo u Nikšiću 20. juna 2021. godine održan je Memorijal Dragan Šakotić 2021 u gađanju nepokretne mete divljeg vepra na rastojanju 100 i 200 metara ležeći u disciplini lovački karabin sa optičkim nišanom, na rastojanju 300 metara ležeći u disciplini lovački karabin sa optičkim nišanom i na rastojanju 100 metara stojeći u disciplini lovački karabin sa mehaničkim nišanom.U okviru Memorijala Dragan Šakotić 2021 održano je i opštinsko takmičenje Nikšić 2021 u istim disciplinama.

Na Memorijalu Dragan Šakotić 2021 postignuti su sledeći rezultati:

U disciplini lovački karabin sa optičkim nišanom Kategorija I na rastojanju 100 i 200 metara, ležeći u kategoriji seniori prvo mjesto zauzeo je Aleksandar Džogaz (LD Pljevlja), drugo Duško Crevar (LO Primorje), treće Dragan Tadić (LO Bajo Pivljanin), četvrto Goran Vuković (LU Bajo Pivljanin) i peto Boris Dragović (DOO Danilovgrad).

U disciplini lovački karabin sa optičkim nišanom Kategorija II na rastojanju 100 i 200 metara, ležeći u kategoriji seniori prvo mjesto zauzeo je Srđan Radović (LD Pljevlja), drugo Zoran Mićunović (LO Dr Zoran Kesler), treće Stefan Durutović (LO Dr Zoran Kesler), četvrto  Miloš Marković (LD Cetinje) i peto Kovačević Rajko (LO Dr Zoran Kesler).

Kod veterana najboji je bio Božidar Vučinić (LO Podgorica), drugi je Lalićević Radovan (LO Bajo Pivljanin), a treći Radovan Jovović (LO Dr Zoran Kesler).

U disciplini lovački karabin sa optičkim nišanom na rastojanju 300 metara, ležeći u kategoriji seniori prvo mjesto zauzeo je Duško Crevar (LO Primorje), drugo Aleksandar Džogaz (LD Pljevlja), treće Srđan Radović (LD Pljevlja), četvrto Filip Stanišić (LO Dr Zoran Kesler), a peto Marko Radojević (LO Dr Zoran Kesler).

U disciplini lovački karabin sa mehaničkim nišanom, na rastojanju 100 metara, stojeći u kategoriji seniori prvo mjesto zauzeo  je Vladimir Vuletić (LO Podgorica), drugo Aleksandar Džogaz (LD Pljevlja), treće Srđan Radović (LD Pljevlja),  četvrto  Branko Peković (LO Dr Zoran Kesler),  a peto Svetozar Rončević (LO Dr Zoran Kesler).

U kategoriji pioniri prvo mjesto zauzeo je Petar Vuletić (LO Podgorica), a drugo Danilo Brajović (LD Orjen).

U kategoriji juniori prvo mjesto zauzeo je Matija Dačević (LO Dr Zoran Kesler), a drugo Milika Mićović (LO Dr Zoran Kesler).

Kod veterana najboji je Božidar Vučinić (LO Podgorica), drugi je Radovan Jovović (LO Dr Zoran Kesler), a treći Marinko Racković  (LO Podgorica).

Na opštinskom takmičenju postignuti su sledeći rezultati:

U disciplini lovački karabin sa optičkim nišanom u kategoriji seniori Kategorija II na rastojanju 100 i 200 metara, ležeći u kategoriji seniori prvo mjesto zauzeo je Zoran Mićunović, drugo Stefan Durutović, treće Rajko Kovačević, četvrto Ivan Stanišić i peto Marko Radojević.

Kod veterana najboji je bio Radovan Jovović.

U disciplini lovački karabin sa mehaničkim nišanom, na rastojanju 100 metara, stojeći u kategoriji seniori prvo mjesto zauzeo  je Branko Peković, drugo Svetozar Rončević, treće Zoran Mićunović, ćetvrto Radovan Rončević i peto Vesko Rončević.

U kategoriji juniori prvo mjesto zauzeo je Matija Dačević, a drugo Milika Mićović.

Kod veterana najboji je Radovan Jovović, a drugi je bio Pavle Đuranović.

Kao i do sada takmičenje je bilo besplatno za sve učesnike, a pobjednicima Lovački savez Crne Gore dodjelio je prigodne nagrade: diplome, pehare i medalje.

TABELA MEMORIJAL DRAGAN ŠAKOTIĆ