ODRŽAN MEMORIJAL DRAGAN ŠAKOTIĆ 2022

Na strelištu  u Kunovo u Nikšiću 24. septembra 2022. godine održan je Memorijal Dragan Šakotić 2022 u gađanju nepokretne mete divljeg vepra na rastojanju 100 i 200 metara ležeći u disciplini lovački karabin sa optičkim nišanom, na rastojanju 300 metara ležeći u disciplini lovački karabin sa optičkim nišanom, nagrada Mišo Vuković i na rastojanju 100 metara stojeći u disciplini lovački karabin sa mehaničkim nišanom.

U okviru Memorijala Dragan Šakotić 2022 održano je i opštinsko takmičenje Nikšić 2022 u istim disciplinama.

Na Memorijalu Dragan šakotić 2022 postignuti su sledeći rezultati:

U disciplini lovački karabin sa optičkim nišanom Kategorija I na rastojanju 100 i 200 metara, ležeći u kategoriji seniori prvo mjesto zauzeo je Aleksandar Džogaz (LD Pljevlja).

U disciplini lovački karabin sa optičkim nišanom Kategorija II na rastojanju 100 i 200 metara, ležeći u kategoriji seniori prvo mjesto zauzeo je Zoran Mićunović (LO Dr Zoran Kesler), drugo Vuk Mićunović (Dr Zoran Kesler), treće Nikola Kulinović (LD Orjen), četvrto  Blažo Grgurević (LU Kotor) i peto Brano Peković (LO Dr Zoran Kesler).

Kod veterana najboji je bio Božidar Vučinić (LO Podgorica), drugo mjesto zauzeo je Radovan Jovićević (LO Dr Zoran Kesler), a treće Radovan Lalićević (LO Dr Zoran Kesler).

U disciplini lovački karabin sa optičkim nišanom na rastojanju 300 metara, ležeći u kategoriji seniori prvo mjesto zauzeo je Aleksandar Džogaz (LD Pljevlja), drugo Blažo Grgurević (LU Kotor), treće Filip Stanišić (LD Mojkovac), četvrto Vuk Mićunović (LO Dr Zoran Kesler), a peto Zoran Mićunović (LO Dr Zoran Kesler).

U disciplini lovački karabin sa mehaničkim nišanom, na rastojanju 100 metara, stojeći u kategoriji seniori prvo mjesto zauzeo  je Boris Ćorsović (DOO Danilovgrad), drugo Nikola Marković (LD Cetinje), treće Aleksandar Džogaz (LD Pljevlja), četvrto Stefan Durutović (LO Dr Zoran Kesler) a peto Vesko  Rončević (LO Dr Zoran Kesler).

U kategoriji juniori prvo mjesto zauzeo je Danilo Brajović (LD Orjen), drugo Milika Mićović (LO Dr Zoran Kesler) a treće Ivan Radović (LO Dr Zoran Kesler).

Kod veterana najboji je bio Radovan Jovović (LO Dr Zoran Kesler), drugo mjesto zauzeo je Božidar Vučinić (LO Podgorica), a treće Veselin Mirković (LO Dr Zoran Kesler).

Na opštinskom takmičenju Nikšić 2022 postignuti su sledeći rezultati:

U disciplini lovački karabin sa optičkim nišanom Kategorija II na rastojanju 100 i 200 metara, ležeći u kategoriji seniori prvo mjesto zauzeo je Zoran Mićunović, drugi je Vuk Mićunović, treći Brano Peković, četvrti Nikola Čanović i peti Radovan Rončević.

U disciplini lovački karabin sa optičkim nišanom na rastojanju 100 i 200 metara, ležeći, u kategoriji veterani prvo mjesto zauzeo  je Radovan Jovović a drugo Milan Šundić.

U disciplini lovački karabin sa optičkim nišanom na rastojanju 300 metara, ležeći, u kategoriji seniori, prvo mjesto zauzeo je Vuk Mićunović, drugo Zoran Mićunović, treće Stefan Durutović, četvrto Brano Peković, a peto Marko Grgurović.

U disciplini lovački karabin sa mehaničkim nišanom, na rastojanju 100 metara, stojeći u kategoriji seniori prvo mjesto zauzeo je Stefan Durutović, drugi je bio Vesko Rončević, treći Radovan Rončević, četvrti Matija Dačević i peti Zoran Mićunović.

U disciplini lovački karabin sa mehaničkim nišanom, na rastojanju 100 metara, stojeći u kategoriji juniori prvo mjesto zauzeo je Milika Mićović, drugo Ivan Radović a treće Luka Rončević.

U disciplini lovački karabin sa mehaničkim nišanom, na rastojanju 100 metara, stojeći u kategoriji veterani prvo mjesto zauzeo je Radovan Jovović a drugi je bio Milan Šundić.

Kao i do sada takmičenje je bilo besplatno za sve učesnike, a pobjednicima Lovački savez Crne Gore dodjelio je prigodne nagrade: diplome, pehare i medalje.

Tabela Memorijal Dragan Šakotić 2022