Održana redovna godišnja i izborna sjednica Lovačkog saveza Crne Gore NIKOLA MARKOVIĆ PONOVO IZABRAN ZA PREDSJEDNIKA

U četvrtak 1. novembra 2012. godine, u Podgorici je održana redovna godišnja  i izborna sjednica Skupštine Lovačkog saveza Crne Gore.

Na redovnoj sjednici delegati članica: lovačkih društava, organizacija i javnih preduzeća, za uzgoj, zaštitu i lov divljači, na početku svog rada, jednoglasno su usvojili Zapisnik sa prethodne sjednice Skupštine Lovačkog saveza Crne Gore održane 21.12.2011. godine.

Takođe, jednoglasno su usvojili i Referat predsjednika Lovačkog saveza Crne Gore, Izvještaj o radu u prethodnom mandatu, periodu između od 2008. do 2012. godine. Rad Lovačkog saveza Crne Gore i članica, po njihovoj ocjeni, obilježen je provođenjem planiranih mjera gazdovanja u cilju održivog razvoja prirode i divljači, u skladu sa Zakonom o divljači i lovstvu, međunarodnim sporazumima i konvencijama, Kodeksom lovaca Crne Gore i Statutom nacionalne asocijacije.

Delegati  članica u Skupštini Lovačkog saveza Crne Gore jednoglasno su usvojili i  Izvještaj Nadzornog odbora u pogledu finansijskog poslovanja za 2011. godinu ocjenivši da se sa sredstvima Saveza poslovalo domaćinski sa pažnjom dobrog privrednika.

Lovački savez Crne Gore postao je brojniji za jednu članicu. Naime na sjednici je u članstvo, primljeno novoosnovano Lovačko udruženje »Tivat« iz Tivta.

Neposredno po održanoj redovnoj godišnjoj sjednici, održana je Izborna sjednica na kojoj su izabrani organi Lovačkog saveza. Naime, po verifikaciji mandata delegata,  Skupština je jednoglasno za predsjednika Lovačkog saveza Crne Gore izabrala, dosadašnjeg predsjednika Nikolu Markovića, kojem je povjeren treći uzastopni mandat, jer kako je istaknuto, u predlozima na sjednici, dugogodišnji uspješni sportista i lovni radnik, u dosadašnjem obavljanju funkcije u prethodnim mandatima, dao je nemjerljiv doprinos razvoju lovstva Crne Gore, njegovoj prezentaciji i ulozi na evropskoj i svjetskoj lovnoj sceni, zalažući se za za lovstvo zasnovano na savremenim naučnim saznanjima, pritom uvažavajući naslijeđe i običaje crnogorskog lovstva koje ima viševjekovnu tradiciju.

Za predsjednika Skupštine izabran je njen dosadašnji  predsjednik Gojko Vlahović, a za potpredsjednika Duško Ivanović.

U Nadzorni odbor izabrani su: za predsjednika Dragomir - Mišo Moračanin i članovi Milovan Gogić i Drago Kosać.

U Sud časti izabrani su:  Dragan Šakotić, Slavko Vukićević i Dragoljub Kažić.