Slavko Drašković lovac na sitne predatore

Lov divljači na Čevu i Cetinju, kao i drugdje u Crnoj Gori, ima dugu i bogatu tradiciju, koja se prenosi sa koljena na koljeno. Stariji uče mlađe ovoj plemenitoj vještini, a puška se ostavlja nasljednicima i čuva kao najveća dragocjenost.

Lovačku tradiciju svojih predaka, Čevske porodice Drašković, nastavio je Slavko. 

U lov, priča Slavko, najčešće idem u društvu sa mojim dragim prijateljima Vladom, Urošom, Slobom, Galjom i Đenkijem, jer lov je prvenstveno sport, rekreacija i druženje. Nastojim da  obavim sve zadatke koje Lovačko društvo „Cetinje“, čiji sam član postavi pred mene. Znam da je jedna od najznačajnih mjera uzgoja i zaštite lov sitnih predatora, čija populacija je znatno brojna u ovom dijelu lovišta, i njeno svođenje na podnošljivu brojnost, kako bi ona nanosila što manju štetu po uzgojnu divljač zeca i jarebicu kamenjarku po kojima je prepoznatljiv ovaj kraj.

Lovim sitnu divljač, najčešće lisice i to na više načina. Jedan od njih je lov sa goničima. Uzgajam i obučavam posavske goniče. Ovim načinom lovim najčešće u jesen kada je tlo dosta vlažno i tragovi divljači se osjećaju duže vremena, isto tako, kada počnu prvi snjegovi i kada svaka divljač pokaže trag. Pse puštamo u teren u samu zoru, jer se tragovi divljači tada najbolje osjećaju obzirom da se ona, u potrazi za hranom,  kreće noću. Lovimo na terenima koje dobro poznajemo. Znamo koje sve divljači tu ima, kakve su joj navike i kakvo je njeno kretanje. Uglavnom, ona se kreće istim prolazima i prelazima, pa to važi i u slučajevima kada je goniči pronađu i pokrenu.

Lisice lovim i dočekom na već postavljenim mrciništima. Kod lova dočekom na mrciništu stvar je vrlo jasna. Kad se postavi mamac, a to je neka uginula životinja, kosti i slično, vrlo je vjerojatno će lisice prvi put doći nakon nekoliko noći, no čekanje treba početi već od prvoga dana. U tim trenucima je još bolje ako je mjesečina, a zemlja prekrivena bijelim pokrovom od tankog snijega. Tada se samo treba toplo obući, smiriti i od sumraka do duboko u noć lisice dolaze u većem broju. Poslije prvog  hica ne treba silaziti s čeke, jer vrlo često, bez obzira na hitac, prilaze i druge lisice koje su su ranije kretale prema mrciništu, objašnjava lov čekanjem ovaj lovac.

U Lovačkom društvu „Cetinje“ ističu za Slavka Draškovića da uzoran član i vrlo koristan lovac. Lov lisica je ne samo značajan kao uzgojna i zaštitna mjera, već i kao pokazatelj uspješnosti oralne vakcinacije lisica u cilju suzbijanja bjesnila, koju naša država provodi već drugu godinu u saradnji sa Evropskom unijom.