ODRŽANE REDOVNA I IZBORNA SKUPŠTINA NACIONALNE ASOCIJACIJE LOVACA CRNE GORE – LOVAČKOG SAVEZA CRNE GORE

1. novembra 2016. godine u Podgorici, u sali Saveza sindikata Crne Gore, održane su redovna godišnja i izborna sjednica Skupštine Nacionalne asocijacije lovaca Crne Gore - Lovačkog saveza Crne Gore.

Na redovnoj sjednici Skupštine predstavnici članica: lovačkih društava, organizacija i javnih preduzeća, za uzgoj, zaštitu i lov divljači – korisnika lovišta, jednoglasno su izabrali radna tijela, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika i 3 člana verifikacione komisije, koja je konstatovala da od 48 predstavnika Skupštini prisustvuje 39 predstavnika čime su se stekli uslovi za punopravno odlučivanje i rad.

Na ovoj sjednici takođe jednoglasno su usvojeni Zapisnik sa prethodne sjednice Skupštine održane 21.12.2015. godine, Izvještaj predsjednika Lovačkog saveza Crne Gore Nikole Markovića o radu u prethodnom mandatu, periodu od 1 novembra 2012. do 1 novembra 2016. godine, Izvještaj Nadzornog odbora u pogledu finansijskog poslovanja za 2015. godinu i izmjene i dopune Statuta Lovačkog saveza Crne Gore.

Neposredno po održanoj redovnoj godišnjoj sjednici, održana je Izborna sjednica na kojoj su izabrani organi Lovačkog saveza Crne Gore u narednom četvorogodišnjem mandatu.

Naime, po  izboru radnih tijela, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika i 3 člana verifikacione komisije koja je konstatovala da je od 42 predstavnika Skupštini  prisustvalo 37 predstavnika čime su se stekli uslovi za punopravno odlučivanje i rad, Skupština je jednoglasno za predsjednika Lovačkog saveza Crne Gore izabrala, dosadašnjeg predsjednika Nikolu Markovića, kojem je povjeren četvrti uzastopni mandat, jer kako je istaknuto u predlozima na sjednici, kao dugogodišnji uspješni rukovodilac društvenih firmi, dobitnik mnogih međunarodnih i domaćih najvećih priznanja iz oblasti lovstva i  sportista, on je u dosadašnjem obavljanju funkcije u prethodnim mandatima dao  nemjerljiv doprinos razvoju lovstva Crne Gore i njegovoj prezentaciji, zalažući se za razvoj ove značajne oblasti zasnovane na savremenim naučnim saznanjima, pritom uvažavajući naslijeđe i običaje crnogorskog lovstva koje ima viševjekovnu tradiciju.

Za predsjednika Skupštine takođe jednoglasno izabran je njen dosadašnji  predsjednik Gojko Vlahović, a za potpredsjednika Duško Ivanović direktor Javnog preduzeća za uzgoj, zaštitu i lov divljači i riba Danilovgrad.

U Nadzorni odbor jednoglasno su izabrani: za predsjednika Dragomir Mišo Moračanin i članovi Milovan Gogić i Jovan Radman.

U Sud časti izabrani su:  Mehdija Murić, Gojko Vlahović i Milan Vujović.

Na predlog predsjednika Nikole Markovića, kako je to predviđeno Statutom, u Upravni odbor Lovačkog saveza Crne Gore jednoglasno su izabrani: Marko Dakić iz Podgorice, član LO „Podgorica“; Zoran Lazović iz Bijelog Polja, član LO „Bijelo Polje“; Radomir Nikolić iz Nikšića, predsjednik LO “Dr Zoran Kesler” – Nikšić; Meto Zenka iz Ulcinja, član J.P. za uzgoj, zaštitu divljači “Ulcinj”;  Miroslav Ivanišević, iz Podgorice, član LD „Cetinje“ i Slavko Vukićević iz Pljevalja, član LD „Pljevlja“.

Na predlog predsjednika Nikole Markovića, kako je takođe to predviđeno Statutom, za sekretara Lovačkog saveza Crne jednoglasno je  izabran Mladen Ćabak iz Podgorice, dipl.ing. šumarstva koji je u stalnom radnom odnosu u Lovačkom savezu Crne Gore.