PRIHRANA DIVLJAČI U NIKŠIČKOM LOVIŠTU

Prirodni ambijent na području lovišta "Nikšić" uslovio je postojanje raznovrsnih staništa u kojem su dobre uslove za život i razvoj našle mnoge  životinjske vrste.

U ovom našem najvećem po površini lovištu gdje se iz kraškog polje, u kojem izvire rijeka Zeta i gdje se nalaze prelijepa Nikšićka jezera, Slano, Krupac, Kapetanovo ..., uzdižu strme i visoke planine, Prekornica, Štitovo, Maganik, Žurim, Njegoš, Vojnik i druge, svoja staništa našle su mnoge životinjske vrste, od lovnih  medvjed, divokoze, srne, divlje svinje, vukovi, zečevi, jarebice kamenjarke i mnoge druge. Tu se privremeno zaustave i borave mnoge migratorne lovne ali i one strogo zaštičene vrste.

Za sve njih, bez izuzetka, brine već decenijama, naše najbrojnije udruženje lovaca - Lovačka organizacija "Dr Zoran Kesler" iz Nikšića koja broji oko 1.000 članova.

Tako je bilo i ove zime,  i za vrijeme  najhladnijih januarskih dana kada je živa u termometru bila duboko u minusu i ispod -20 stepeni, lovci su boravili u lovištu, ali ne da love već da prihranjuju divljač.

“Nikšićki lovci, svjesni da savremeno lovstvo od njih traži brigu o divljači i da je ta briga najviše potrebna za vrijeme loših vremenskih uslova, ekstremno niskih temperatura i visokog sniježnog prekrivača, kada je prirodna hrana teško dostupna, i ove zime su na cijeloj površini lovišta organizovali akcije prihrane divljači. Hranilice su dopunjene sijenom, iznije su kukuruz i drugu hranu za divljač izjavio je predsjednik ove lovačke organizacije Radomir Lale Nikolić, zahvaljujući svima koji su se odazvali na poziv za akciju dopunske ishrane i zbrinjavanja divljači u zimskim uslovima. Ovakve akcije sastavni su dio gazdovanja. Hrana se priprema u ljeto i jesen i redovno iznosi u zimskom periodu i izlaže divljači u hranilicama. Za krupnu divljač iznosimo i so dodaje predsjednik Lale Nikolić.