Stop krivolovu, sačuvajmo divljač, prirodno blago Crne Gore

Lovački savez Crne Gore izdao je flajer “Stop krivolovu – sačuvajmo divljač, prirodno blago Crne Gore, sa ciljem da se lovci i šira javnost upozna sa značajem očuvanja prirode i divljači kroz prikaz izvoda najznačajnih odredbi iz zakonodavne regulative kojom se uređuje ova oblast, pozivom za prijavljivanje nedozvoljenih radnji i obavjštenjem o kontakt brojevima telefona korisnika lovišta i Policije na koje se mogu prijaviti zakonom nedozvoljene radnje u lovištima. 

Divljač, kao prirodno bogatstvo i dobro od opšteg interesa, su zakonom određene životinjske vrste sisara i ptica koje slobodno žive u prirodi ili se uzgajaju u prostoru namijenjenom za uzgoj i razmnožavanje u svrhu lova i korišćenja.

Lovstvo, kao djelatnost organizovanog gazdovanja sa divljači, u javnom je interesu. Ono obuhvata uzgoj, zaštitu, lov i korišćenje divljači i njenih djelova.

Zakonom o divljači i lovstvu na Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, resorno ministarstvo, Lovački savez Crne Gore, nacionalnu asocijaciju lovaca i na korisnike lovišta - lovačka društva, organizacije i d.o.o. za uzgoj, zaštitu i lov divljači, preneseni su pojedini poslovi od javnog interesa u oblasti zaštite divljači i lovstva koji se vrše radi očuvanja i zaštite divljih životinja i njene životne sredine.

Najvažniji naš cilj je da se sa populacijama divljači u lovištima Crne Gore gazduje na održiv način, da ih unaprijedimo i prenesemo kroz naslijeđe budućim naraštajima. To je jedino moguće ako se divljač uzgaja i štiti, planski i racionalno koristi.

Zaštita divljači u Crnoj Gori vrši se čuvanjem lovišta  putem profesionalne i organizovane lovočuvarske službe, suzbijanjem nezakonitog lova, poštovanjem zakonom određenih lovnih sezona za sve vrste divljači, skraćivanjem lovne sezone ili smanjenjem broja lovnih dana ako u lovištu nastane smanjenje brojnog stanja neke vrste lovostajem zaštićene divljači ispod prirodnog kapaciteta, smanjivanjem broja predatora koji čine štetu na podnošljiv broj, uklanjanjem na podesan način iz lovišta pasa i mačaka skitnica, provođenjem preventivnih mjera u lovištu radi zdravstvene zaštite divljači i drugih životinjskih vrsta, spašavanjem divljači od elementarnih nepogoda (snijeg, poplava, požar i dr.), osiguranjem mira u lovištu, preduzimanjem preventivnih mjera prilikom obavljanja poljoprivrednih i drugih radova ili upotrebe hemijskih i drugih sredstava, osiguranjem uslova za opstanak i razmnožavanje ugroženih životinjskih vrsta, provođenjem mjera propisanih međunarodnim konvencijama i sporazumima i drugim mjerama predviđenim zakonom i planskim aktima.

Međutim za ostvarenje ovog cilja potrebna nam je pomoć svih institucija iz oblasti zaštite prirode kao i pomoć svih građana Crne Gore.

Posebno je potrebno da zajedničkim naporima onemogućimo svaku vrstu krivolova, u potpunosti ga iskorjenimo ili ga svedemo, u krajnjem slučaju, na najmanju moguću mjeru.

Iz tih razloga Lovački savez Crne Gore izdaje ovaj flajer u želji da sve zainteresovane upozna sa zakonskom regulativom iz oblasti divljači i lovstva i načinom za spriječavanje neodgovornih lica koja ih krše, navedeno je u uvodnom dijelu flajera.

Ovim flajerom dati su izvodi iz Zakona o divljači i lovstvu, Zakona o ružju i Krivičnog zakonika Crne Gore, kontakt brojevi telefona korisnika lovišta i Policije na koje se mogu prijaviti zakonom nedozvoljene radnje u lovištima.