SAOPŠTENJE ZA JAVNOST: STARA RETORIKA PUNA NEISTINA

Lovačke organizacije „Bijelo Polje“ i Lovačkog društva „Pljevlja“ povodom teksta „Uputili apel Simoviću: Spriječite krivolov i zabranite lov na dvije godine” koji je nedavno objavljen u dnevnom listu „Vijesti“

Nevladine organizacije „Ozon“ i „Breznica“ i njihovi teatralni zahtjevi upućeni preko sredstava informisanja u cilju zabrane lova po ugledu na Albaniju poznati su još od ranije.

Ovi zahtjevi su nerealni jer ne postoji osnova za to, zato što je lovstvo u Pljevljima i Bijelom Polju, uostalom kao i u drugim djelovima naše države, uređeno i odvija se u skladu sa zakonom i međunarodnim standardima.

Naime, našim lovačkim organizacijama „Pljevlja“ i „Bijelo Polje“ od strane Vlade Crne Gore, u skladu sa Zakonom o divljači i lovstvu, povjereni su  poslovi od javnog interesa radi očuvanja i zaštite divljači i njene životne sredine. Rad naših lovačkih organizacija zasnovan je na uzgoju, zaštiti i planskom i racionalnom korišćenju divljači. Naši rezultati rada, a to je je povećan broj svih vrsta plemenite divljači najbolje govore o nama i našem dobrom radu i tvrdnje Nevladinih organizacija “Ozon“ i „Breznica“ da je u lovištima Crne Gore javašluk i bezakonje su potpuno netačne, a njihovi zahtjevi pretenciozni.

Naravno, kao i u svim drugim oblastima, tako i u lovstvu prekršilaca zakona ima, a krivolov o kome teatralno govore ove NVO, otkrile su naše lovočuvarske službe i o tome, u skladu sa zakonom, obavjestile nadležne organe, na terenu, a ne kao oni putem fejzbuka iz svojih toplih objekata.

Ovo su nemili događaji koje najoštrije osuđujemo i tražili smo da se počinioci  kazne u skladu sa zakonom, a univerzalnim poznavaocima ptica, sisara, šuma, voda, zagađenja vazduha, odnosno svega što je interesantno za međunarodne projekte iz ovih Nevladinih organizacija poručujemo da iz svojih toplih stolica izađu i pridruže se lovcima na terenu kada pomažu ljudima ugroženim poplavama, visokim snijegom ili požarima, kada dobrovoljno daju krv ili spašavaju zalutale u prirodi ili povrijeđene u saobraćajnim nezgodama.

Lovci i ovih dana dobrovoljno prikupljaju uzorke za određivanje brojnosti mrkog medvjeda u Crnoj Gori, rade monitoring uspješnosti oralne vakcinacije lisica i drugih prenosilaca bjesnila, monitoring klasične i afričke kuge među populacijom divljih svinja sve u cilju zaštite zdravlja ljudi, pošumljavaju goleti i požarišta, ne sjede u svojim kancalarijama i ne opterećuju javnost netačnim informacijama o Crnogorskom lovstvu, kao što to u ovom tekstu  rade Nevladine organizacije „Ozon“ i „Breznica“.