DRŽAVE ČLANICE SMATRAJU DA JE POKRET ZA ZABRANU LOVA U 10% EU NEOPRAVDAN

Nakon godinu dana intezivnih razgovora sa Državama članicama, predlog koji je sačinila Evropska komisija za sveobuhvatnu zabranu lova (i ribolova) u novoj kategoriji strogo zaštićenih područja koja pokrivaju 10% teritorije EU smatra se neopravdanom mjerom za zaustavljanje gubitka biodiverziteta. Konačni dokument, gdje je „zabrana lova“ uklonjenja, postavljen je onlajn.

U prvom nacrtu Evropske komisije, lov (i ribolov) je stavljen u istu kategoriju sa „rudarstvom“, čime se ove aktivnosti definišu kao nespojive sa strogo zaštićenim područjima. Ovo je izazvalo burne reakcije u mnogim djelovima Evrope, uključujući i mnoge Članice Evropskog parlameta (npr. linklinklink).

Cilj ovog rada shodno Strategiji za zaštitu biodiverziteta za 2030. godinu je da se očuva integritet područja visokog nivoa biodiverziteta sa naročitim fokusom na ekosisteme bogate ugljenikom kao što su tresetišta i drevne šume. Ovo je dobar znak da EU politka više ne razmatra klimatske promjene i gubitak biodiverziteta izolovano, već da su oba suštinski povezana. Što je još značajnije, lov neće remetiti prirodne procese ovih vrsta staništa. S druge strane, napori lovaca za očuvanje su značajni u gazdovanju zaštićenim područjima i ključni kako bi se osigurala podrška zasnovana na zajednici i napori za očuvanje na lokalnom nivou.

Ovaj nedavni rad o strogo zaštićenim područjima potekao je iz Strategije EU za zaštitu biodiverziteta do 2030. godine, kojom se poziva na usklađenu mrežu zaštićenih područja koja pokrivaju 30% EU, od kojih bi 10% bilo pod strogom zaštitom. Kriterijumi i smjernice su neobavezujući i za cilj imaju da pomognu Državama članicama da ispune političku obavezu.

Sljedeći korak za Države članice će biti da preuzmu obaveze za ciljeve od 30% i 10% korišćenjem postojećih mreža zaštićenih područja ili novih oznaka ako je neophodno. Šta god da se desi, najveća šansa za uspjeh postići će se isključivim integrisanjem lokalnog stanovništva u očuvanje lokacija. Svjetsko iskustvo o zaštićenim područjima pokazalo je da nivo zaštite nije ključni faktor u zaustavljanju gubitka biodiverziteta, već je to osnaživanje lokalnog stanovništva i održavanje kulturoloških i životnih koristi (vidi ovdje i ovdje).

Predsjednik FACE-a, Torbjörn Larsson kazao je: „Zadovoljni smo što je zdrav razum prevladao i da nema sveobuhvatne zabrane lova u ovoj novoj kategoriji strogo zaštićenih područja. FACE je aktivno bio protiv neopravdane zabrane lova, naglašavajući da lovci igraju ključnu ulogu u upravljanju zaštićenim područjima u Evropi“. Prilikom zahvaljivanja FACE članicama na aktivnoj diskusiji o ovom predmetu na nacionalnom nivou, Torbjörn Larsson dodao je: „Ovo pokazuje koliko je važno da 7 miliona lovaca u Evropi rade zajedno“.

Evropski lovci igraju ključnu ulogu u očuvanju zasnovanom na zajednici i upravljanju zaštićenim područjima. Za više informacija o radu lovaca, uključujući i u zaštićenim područjima, vidi: www.biodiversitymanifesto.com