LOVCI NA KONFERENCIJI O BOLESTIMA ŽIVOTINJA– AFRIČKA SVINJSKA KUGA

Afrička svinjska kuga je zarazna bolest svinja koja se ne prenosi na ljude, ali može uzrokovati veliku ekonomsku štetu poljoprivredi i lovstvu.

Nedavno je u hotel Aurel u Podgorici održano predavanje o bolestima životinja na kojem su učestvovali predstavnici Lovačkog saveza Crne Gore i pojedinih korisnika lovišta, lovačkih društava, organizacija i javnih preduzeća za uzgoj, zaštitu i lov divljači.

Predavanje je bilo u organizaciji kancalarije Evropske unije u Crnoj Gori i Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, a na temu Afričke kuge svinja i trajalo je od 16 do 18 aprila 2018 godine. Treći dan ove konferencije bio je posvećen lovcima jer se se ova bolest manifestuje i kod divljih svinja koje su ujedno i značajni prenosnici virusa ove bolesti.

Prezentovane su sledeće teme:

  • Afrička kuga svinja u divljim svinjama u Istočnoj Evropi - geografska širenja, epidemiološka uloga koju ima divlja svinja, prenos i faktori rizika;
  • Međunarodno zakonodavstvo sa posebnim osvrtom na divlje svinje;
  • Afrička kuga svinja strategija za nadgledanje bolesti kod divlje svinje;
  • Biosigurnost prilikom lova na divlje svinje na zaraženim područjima;
  • Uzimanje uzoraka divljih svinja i transport uzoraka u laboratoriju. Laboratorijske metode ispitivanja.

Afrička svinjska kuga  je prvi put je opisana u Keniji 1921. godine i do 1957. bila je prisutna samo na afričkom kontinentu, kada je stigla u Evropu, najprije u Portugal, pa 1960 godine u Španiju i na italijansko ostrvo Sardiniju. Osamdesetih godina se pojavila u Belgiji i Holandiji, ali je brzo iskorenjena, kao i nešto kasnije u Portugalu i Španiji.

Novo žarište javilo se 2007. godine u Gruziji, kada je uništena gotovo cjelokupna tamošnja populacija svinja. Odatle se zaraza širila na Jermeniju, Rusiju, Azerbejdžan, Ukrajinu, Bjelorusiju, Estoniju, Letoniju, Litvaniju, Poljsku, Moldaviju, a 2017 godine pojavila se i u Češkoj i Rumuniji. Na Sardiniji i u Rusiji ovaj DNK virus je stalno prisutan.

Bolest se lako širi kontaktom zaraženih sa zdravim svinjama, ishranom u kojoj ima kontaminiranih ostataka hrane, kontaminiranom vodom, odećom, obućom, priborom, opremom, stajnjakom, preko inficiranih krpelja, leševa, glodara. Afrička kuga svinja je hemoragična groznica, a smrtnost je 90 do 100%.

Pošto ljekovitog preparata nema, jedini lijek su preventivne mjere: izbegavanje kontaminirane ishrane i vode, kontakta domaćih i divljih svinja, držanja na paši, postavljanje dezobarijera, dezinfekcija odeće, obuće, pribora, vozila, posebno nakon lova ili kontakta sa divljim svinjama, obavezna prijava svakog bolesnog ili uginulog grla veterinaru.

Predavači  naglašavaju važnost baza podataka o populaciji divlje svinje i drugih vrsta divljači, koji bi bili na raspolaganju i drugim organizacijama. Evropskoj agenciji za bezbednost hrane podaci o gustini naseljenosti divlje svinje u pojedinim zemljama su dragoceni podatak za preduzimanje blagovremenih i adekvatnih mjera u borbi protiv afričke kuge.

Što se tiče mjera u lovištima koja su zaražena ili je populacija divljih svinja ugrožena od afričke kuge, stručnjaci se zalažu za smanjenje gustine populacije, zabranu ili ograničavanje dopunskog hranjenja, značajno povećanje odstrela i zabranu grupnog lova sa psima.

Lovci Crne Gore treba dosljedno da se pridržavaju zakonskih propisa iz oblasti lovstva i veterinarstva i da nauče kako da prepoznaju ovu opasnu bolest i koji su načini prenošenja, bez obzira što ona nije evidentirana u Crnoj Gori, te u slučaju pojave ove bolesti odmah obavjeste nadležne institucije istaknuto je na konferenciji.

U tu svrhu detaljno je od strane predavača prezentovana strategija za nadgledanje bolesti kod divlje svinje, biosigurnost prilikom lova na divlje svinje na zaraženim područjima, uzimanje uzoraka divljih svinja u svrhu praćenja pojave virusa afričke kuge i transport uzoraka u laboratoriju.

Prevencija u borbi protiv Afričke svinjske kuge predviđa uključivanje svih institucija, ciljnih grupa i pojedinaca. Divlja svinja je značajan prenosilac virusa, a lovci su ti koji su najčešće na terenu, znaju teritoriju, staništa, izgled i ponašanje divljači zato su oni nezaobilazan faktor u borbi protiv Afričke svinjske kuge istaknuto je od strane predavača. Ipak lovci moraju biti obučeni biosigurnosnim mjerama u lovu, prepoznavanju  simptoma,  načinu uzmanja uzoraka od odstrijeljene ili pronađene uginule jedinke, transportu uzoraka do veterinarske labaratorije, načinu čuvanja mesa dok ne stignu rezultati analiza, načinu uklanjanja uginulih i zaraženih jedinki i drugim mjerama borbe protiv Afrička svinjska kuge. U tu svrhu Lovački savez Crne Gore će u skorije vrijeme objaviti detaljna upustva o svim navedenim mjerama.