MOJKOVAČKI LOVCI DOBRO BRINU O DIVLJAČI

Briga o divljači konstantna je tokom cijele godine. Gazdovanje sa divljači i lovštem zasnovano je na održivim principima.

Nakon odluke Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja da zatvari lov na cijeloj teritoriji Crne Gore zbog loših vremenskih prilika, grupa lovaca članova Lovačkog društva "Milorad Bulatović" iz Mojkovca na području lovišta „Mojkovac“ kojim gazduje ovo udruženje, na više lokaliteta, izvršila je zimsku prihranu divljači.

Lovci su ovim gestom pokazali da brinu o divljači i da je uzgoj i zaštita najbitniji segment lovstva.

Lovci, onda kada je to najpotrebnije jedini priskaču u pomoć divljači, jer je ona zbog ovako niskih temperatura i visokog sniježnog pokrivača u nemogućnosti je da nađe  prirodnu hranu. Takođe u lovištu je dosta predatora, a oni nanose velike štete za plemenitu divljač jer su mnogo fizički jači. Njihova tjelesna građa i njihova čula, naručito kod vuka koji je najveća grabljivica u zimskim uslovima, prilagođena su bolje životu i mogućnosti pronalaska hrane, nego kod uzgojne divljači, srna, divlje svinje, zeca, kamenjarke i drugih. To su razlozi dopunske ishrane divljači ističu Mojkovački lovci, dodajući da je njihova briga za divljač konstantna tokom cijele godine, da je gazdovanje sa divljači i lovštem zasnovano na održivim principima gdje su primarni uzgoj i zaštita, a korišćenje koje dolazi kao kruna dobrog gazdovanja, je plansko i racionalno. Zahvaljujući ovakvom načinu gazdovanja u lovištu dosta svih vrsta kako krupne tako i sitne divljači. Ovdje su prisutni u zadovoljavajućem broju medvjed, divokoze, srneća divljač, divlja svinja, zec, jarebica kamenjarka, od uzgojne divljači te u optimalnom, podnošljivom proju broju sve vrste sitnih i krupnih predatora.