ZAVRŠENA JEDNA OD NAJVEĆIH KAMPANJA U BRISELU: EVROPSKA KAMPANJA LOVACA

U Briselu 9 juna, FACE Federacija nacionalnih asocijaja lovaca zemalja Evropske unije je službeno predao kampanju „SignforHunting“ komesaru za životnu sredinu, gospodinu Virginijusu Sinkevičijusu. 

Kampanja je poziv zakonodavcima da „rade sa“ evropskim lovcima i da bolje prepoznaju doprinos koji daju lovci. Ovaj poziv treba shvatiti kao snažnu ponudu podrške evropskim institucijama, kao i zahtjev za promjenu politike.

Sakupljeni potpisi takođe ističu kolektivni glas evropskih lovaca, njihov stav za održivi lov, kao i njihovu posvećenost obnovi prirode i promociji važne kulturne baštine lova. Prilikom primopredaje, gospodin Virginijus Sinkevičius je govorio o značaju  rada lovaca i podršci FACE-a prijedlogu za obnovu prirode.

Prije sastanka s komesarom za životnu sredinu, potpisi su predstavljeni u Evropskom parlamentu tokom ključnog vremena za politiku prirode u Evropi. Jedna od kampanja traži „da zakon EU o prirodi pruži rezultate za ekosisteme i staništa za sitnu divljač, posebno močvare i poljoprivredna zemljišta“. Uskoro će zastupnici Evropskog parlamenta u Komitetu za životnu sredinu Evropskog parlamenta glasat će o ovom ključnom zakonu. Za FACE, ovaj prijedlog značajno pomjera evropski fokus očuvanja sa zaštite vrsta i zaštićenih područja na obnovu staništa, što je ključno za oporavak biodiverziteta. To je nešto što FACE traži decenijama.

FACE se zahvaljuje svima koji su podržali kampanju i pozdravlja što toliko lovaca stoji iza našeg glavnog zahtjeva politike, a to je da zakonodavci rade s nama.

O kampanji i njenom vremenu

Ova kampanja moli glavne evropske institucije da poboljšaju saradnju sa lovcima za očuvanje prirode i budućnost lova. Obuhvaća devet tačaka politike kojima se zahtijevaju promjene u ključnim područjima lova i očuvanja. Jedan od najpravovremenijih zahtjeva je da zakon o obnovi prirode koristi ekosistemima i staništima, posebno močvarnim i poljoprivrednim zemljištima. FACE se zalaže za prepoznavanje lovaca kao dijela rješenja, zalažući se za pristup lovu koji se temelji na dokazima, uključujući regionalne prakse lova. Za više informacija o  kampanji www.SignforHunting.com  posjetite web stranicu ili direktno kontaktirajte FACE.

U organizaciji nacionalne asocijacije lovaca – Lovačkog saveza Crne Gore prikupljeno je 1.771 potpis, što znači da je ovu kampanju podržalo više od 30% lovaca Crne Gore. 

O FACE-u

Evropska federacija za lov i zaštitu (FACE) glas je evropskih lovaca. Njegovi članovi su nacionalna lovačka udruženja u 37 evropskih zemalja, koja predstavljaju 7 miliona lovaca. Za više, pogledajte  www.face.eu