ODRŽANA REDOVNA GODIŠNJA SJEDNICA  SKUPŠTINE LOVAČKOG SAVEZA CRNE GORE

Redovna godišnja sjednica Skupštine Lovačkog saveza Crne Gore održana je u Podgorici 26 decembra 2022. godine.

Na dnevnom redu sjednice bili su Izvještaj o radu između dvije sjednice Skupštine koji je podnio predsjednik Lovačkog saveza Crne Gore Nikola Marković i Izvještaj Nadzornog odbora u pogledu finansijskog poslovanja za 2021 godinu. Osim toga razmatrano je stanje u lovstvu, prezentovane planirane aktivnosti za naredni period, a na sjednici su se našla i druga pitanja od značaja za rad Lovačkog saveza Crne Gore i njegovih članica.

Izvještajem o radu između dvije sjednice Skupštine predstavnici članica, lovačkih udruženja i javnih preduzeća za uzgoj, zaštitu i lov divljači upoznati su sa svim vidovima pomoći koje je Savez pružio članicama u cilju uzgoja, zaštite i izgradnje infrastrukturnih objekata, pomoći u donošenju planske i izvještajne dokumentacije i pomoći kod pripreme dokumentacije i konkurisanja na Javnom konkursu kojeg je početkom septembra ove godine raspisalo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za dodjelu 17 lovišta na korišćenje.

Skupština je upoznata o izdavačkom djelatnosti, promovisana je i svim delegatima poklonjena nova stručna knjiga „Lovački trofeji“.

Takođe je Skupština upoznata i sa obrazovanjem lovaca i obrazovanjem lovočuvara za sticanje nacionalne stručne kvalifikacije čuvar/čuvarka lovišta rezervata.

Na sjednici je istaknuto da su korisnici lovišta u izvještajnom periodu uspješno radili  na ostvarenju planiranih mjera uzgoja i zaštite koje su bile su  usmjerene na razvoju divljači i lovstva u Crnoj Gori, te da je rezultat dugogodišnjeg rada u lovstvu Crne Gore porast brojnosti svih uzgojnih populacija: srne, divokoze, medvjeda, divlje svinje, zeca i jarebice kamenjarke. Korisnici lovišta su takođe uspješno uređivali lovišta gradeći lovne objekte u skladu sa planskom dokumentacijom.

Istaknut je i ove godine veliki doprinos lovaca u međunarodnim projekatima „Podrška  kontroli i suzbijanju bjesnila i klasične svinjske kuge u Crnoj Gori“ i „Spremnost zemalja Balkana u slučaju pojave Afričke kuge svinja“. Ovi projekti, kako je rečeno, od velikog su značaja za zdravlje ljudi i lovstvo. Oni se pod okriljem Evropske Unije realizuju u našoj zemlji i zemljama regiona već više godina a crnogorski lovci uspješno, iz godine u godinu, obavljaju povjerene im obaveze.  

Sve aktivnosti ocjenjene su dobrim i Izvještaji su jednoglasno usvojeni.

I u narednom periodu Lovački savez Crne Gore zajedno sa svojim članicama planira da, kao i do sada, radi na održivom razvoju divljači i prirode u skladu sa Zakonom o divljači i lovstvu i planskim dokumentima donešenim za ovu značajnu oblast.

Planira se dalja na izgradnja infrastrukturnih objekata u lovištima, posebno izgradnja lovačkih domova.

Takođe, planira se dati puni doprinos realizaciji međunarodnih projekata u kojima su lovci uključeni, a koji se odvijaju u Crnoj Gori i, kao što smo već istakli, od značaja su za zdravlje ljudi i lovstvo u cjelini.

Planira se dalje obrazovanje lovaca i lovočuvara, nastavak izdavačke djelatnosti, održavanje lovno-streljačka takmičenja, pružanje svih vidova raznih pomoći za dobrobit građana kao što su akcija dobrovoljnog davanja krvi.

Planiraju se i svege druge aktivnosti na unutrašnjem i međunarodnom planu koje su značajne za ovu vrlo važnu drevnu oblast i lovce Crne Gore istaknuto je na sjednici.